Direct naar de content

Huurders kopen Keilepand van gemeente Rotterdam

Mijlpaal in duurzame gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens (M4H).

Gemeente Rotterdam verkoopt het Keilepand aan vertegenwoordigers van het KeileCollectief. Wethouder Bas Kurvers(Bouwen en Wonen) heeft het Keilepand vandaag op feestelijke wijze officieel aan de nieuwe eigenaren overgedragen. Het pand stamt uit 1922, omvat in totaal 14.500 m² bedrijfsruimte en is het voormalige poortgebouw van Thomsen’s Havenbedrijf. Het Keilepand wordt door de kopers, het Keilepand B.V., duurzaam ontwikkeld tot een plek voor kennisdeling en ontmoeting in Merwe-Vierhavens (M4H). Dit is een stadshaven zo groot als de binnenstad van Rotterdam en transformeert de komende jaren van oud havengebied naar een district om te wonen en werken.

KeileCollectief
Het KeileCollectief (een samenwerkingsverband van ontwerpers, makers en doeners), is sinds 2015 op deze locatie gevestigd en speelt een actieve rol in het gebied. Ze doen dit onder andere door het organiseren van AANKEILEN!; een reeks thematische debatavonden over de gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens. Uitgangspunt daarvoor is het eerder dit jaar door de gemeente Rotterdam vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk M4H. Deze reeks bijeenkomsten draagt bij aan het collectief denken en doen in het gebied, en versterkt de kennis en het netwerk van makers, en andere betrokken partijen. Co-creatie, ruimte voor maakindustrie en het delen van voorzieningen sluiten aan bij de principes voor de duurzame gebiedsontwikkeling van M4H, zoals opgenomen in het ruimtelijk raamwerk. In het Keilepand brengen de ondernemers de transitie naar de nieuwe economie in praktijk.
Nieuw elan voor Keilepand
De gemeente Rotterdam en de nieuwe eigenaren hebben in de afgelopen jaren in het pand geïnvesteerd. Wethouder Bas Kurvers: “Ik ben blij dat de nieuwe eigenaren van het Keilepand hetzelfde DNA hebben als M4H. Het is een mooi collectief van creatieve bedrijven met een grote betrokkenheid bij de buurt. Het zijn makers en doeners. De ontwikkeling van dit nieuwe woon- en makersdistrict is een grote uitdaging voor stad en haven en met partijen als het KeileCollectief kunnen we er een succes van maken.’’
Na de overdracht staat een verdere verduurzaming van het historische pand gepland. Een nieuw dak en gevelrenovatie zorgen voor een betere isolatie. Een vernieuwde centrale hal behoort ook tot de investeringen. In het Keilepand zijn GROUP A, SANT Interiors, Woodwave, Bekkering Adams architecten, De Urbanisten, HP architecten, NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, Brandsing Meubelmakers, Rechtstreex, en Boulder Neoliet gehuisvest. “In 2020 zal het Keilepand verder transformeren tot een bruisend KeileCollectief!”, zegt Folkert van Hagen van GROUP A vastberaden.
Expositieruimte KeileZaal
In het voorjaar van 2020 verhuist ook het kantoor van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) naar het Keilepand. Bij speciale gelegenheden als Art Rotterdam Week en Wereldhavendagen is het pand voor publiek geopend en worden er in de centrale hal onder de naam KeileContemporary regelmatig wisselende exposities georganiseerd. Vanaf september 2020 is de KeileZaal de hoofdlocatie van de IABR-2020-Down to earth.
Rotterdam Makers District
M4H vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District: dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06-28489454 of mm.keunen@rotterdam.nl

Meer informatie:
www.m4hrotterdam.nl
Ruimtelijk Raamwerk M4H: https://m4hrotterdam.nl/nieuws/ruimtelijk-raamwerk-m4h-2/
KeileCollectief: https://www.facebook.com/keile.praat