Direct naar de content

Hou je huis heel!

Rotterdam lanceert online platform ter ondersteuning particuliere woningeigenaren

Particuliere eigenaren van woningen in Rotterdam krijgen nu ook online hulp bij het plannen van en investeren in (duurzaam) onderhoud en verbetering van hun woning. Vanaf vandaag is het platform Houjehuisheel.nu online.

Op de site staat praktische informatie over onderhoud en tips om schade te herkennen en er iets aan te doen. Eigenaren kunnen een onderhoudscheck doen met de ‘VVE-oké-test’. Ook staan er verhalen van woningeigenaren die al succes geboekt hebben met het onderhoud van hun woning. Hiermee inspireren ze andere huiseigenaren om zelf ook aan de slag te gaan.

Wethouder Ronald Schneider: “Mensen die trots zijn op hun huis willen daar ook goed voor zorgen. Maar hoe pak je dat aan? Is die scheur in de muur gevaarlijk? Hoe vaak moeten de kozijnen worden geschilderd? Hoe krijg je de buren mee om te sparen voor een nieuw dak? Met het platform willen we woningeigenaren helpen het antwoord te vinden op al deze vragen.”

Het online platform wordt ingezet als aanvullend instrument binnen het ‘Uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid’. Met deze aanpak draagt het college bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid om tot 2030 particuliere eigenaren van 13.000 woningen te begeleiden bij het investeren in de verbetering van hun woning.

Door het stimuleren van goed onderhoud en goed functionerende Verenigingen van Eigenaren blijven de woningen ook in de toekomst op orde. De aanpak voorkomt daarmee dat nieuw ernstig achterstallig onderhoud ontstaat en draagt bij aan een betere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

Het verbeteren van de particuliere voorraad is een lange termijn aanpak waar de gemeente al een flink aantal jaar samen met haar partners aan werkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl