Direct naar de content

Hoorzitting voorgenomen sluiting zwembad Schuttersveld

De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk houdt een hoorzitting over de voorgenomen sluiting van zwembad Schuttersveld.  

De gebiedscommissie brengt een advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Om dit weloverwogen te kunnen doen organiseert de commissie een hoorzitting, op woensdag 15 oktober van 20.00-22.00 uur in sportcentrum Schuttersveld (Crooswijksestraat 93).

Eerder werd bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het zwembadgedeelte van het sportcomplex Schuttersveld te sluiten. Het lopende schooljaar 2014-2015 blijft het zwembadgedeelte nog open. Het sporthaldeel valt niet onder de bezuinigingsmaatregel.

De gemeente Rotterdam moet de komende jaren fors bezuinigen. Omdat er een financieel tekort is op de exploitatie van het zwembad heeft het College tot deze maatregel besloten. Overwegingen zijn het teruglopend bezoekersaantal en de nabijheid van twee andere zwembaden (zwembad Noord en het Oostelijk zwembad).

Het College heeft de gebiedscommissie gevraagd om advies te geven over de voorgenomen sluiting. De gebiedscommissie kan alleen een goed advies geven als de mening van belanghebbenden bij hen bekend is.

De gebiedscommissie heeft de taak om in de gaten te houden of de gemeente bewoners, ondernemers en andere partijen op een goede manier betrekt bij de plannen voor Kralingen-Crooswijk, en of de plannen van het College goed passen bij wat bewoners in het gebied wensen. Om de stem van omwonenden, scholen, zwemverenigingen en andere belanghebbenden te horen, organiseert de gebiedscommissie een hoorzitting.

Wat de gebiedscommissie wil weten

1. Wat vindt u van de voorgenomen sluiting?
2. Bent u het eens met het besluit van het College, of vindt u dat het zwembad open moet blijven?
3. Heeft de sluiting voor u persoonlijk gevolgen en welke gevolgen zijn dat?
4. Welke sport en recreatiemogelijkheden moeten volgens u op het Schuttersveld behouden blijven, verbeterd worden of er juist bijkomen?

Het gaat nadrukkelijk om een hoorzitting. De gebiedscommissie wil meningen inventariseren om te gebruiken voor het advies. Er is dus geen debat met commissieleden; wel kunnen zij verhelderende vragen stellen. Het advies gaat 23 oktober naar het College van Burgemeester en Wethouders en naar de gemeenteraad. Ook wordt het gepubliceerd op de website van de gebiedscommissie. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de sluiting definitief doorgaat.

Voor het inspreken kunt u zich tot 13 oktober per mail aanmelden bij

gebiedscommissies@rotterdam.nl

Belanghebbenden kunnen hun mening tot uiterlijk vrijdag 17 oktober ook schriftelijk aan de gebiedscommissie bekend maken.

Per e-mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl onder vermelding van ‘sluiting zwembad’.

Of per brief:
Gebiedscommissie Kralingen – Crooswijk,
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Geensen, communicatieadviseur, gemeente Rotterdam (06 53 57 35 01 of dd.geensen@rotterdam.nl).