Direct naar de content

Hoorzitting over Collectiegebouw Boijmans van Beuningen

Gebiedscommissie Centrum houdt een hoorzitting over het geplande Collectiegebouw bij Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark. De gebiedscommissie brengt hierover binnenkort een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Om dat weloverwogen te doen organiseert de commissie een hoorzitting op maandag 6 oktober.

 

Een van de taken van de gebiedscommissie, is om te kijken of de gemeente bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden goed betrekt bij plannen in het Centrum. Daarnaast is het de taak van de commissie om te toetsen of plannen goed passen in het Centrum. De gebiedscommissie brengt daarover een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Dat is bij het Collectiegebouw ook het geval. Om de stem van omwonenden en andere belanghebbenden te horen, organiseert de commissie een hoorzitting.

 

Inzicht in argumenten voor en tegen

Voorstanders en tegenstanders van de plannen rond het Collectiegebouw worden van harte uitgenodigd om hun standpunt aan de gebiedscommissie kenbaar te maken. Iedere spreker krijgt maximaal  7 minuten spreektijd. Specifiek wil de commissie weten hoe de insprekers denken over:

          het ontwerp van het gebouw en de inpassing in het Museumpark

          de wijze waarop omwonenden en belanghebbenden betrokken zijn bij de totstandkoming van de plannen (participatie)

Het gaat nadrukkelijk om een hoorzitting, de gebiedscommissie wil inventariseren wat de argumenten voor en tegen zijn. Er is dus geen debat. De gebiedscommissieleden zullen hooguit verhelderende vragen stellen.

 

De hoorzitting is op maandag 6 oktober in de Baselzaal van Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25. Inloop om 19.00 uur, hoorzitting van 19.30 uur tot 22.30 uur met daarna een afsluitend drankje en hapje.

 

Voor meer informatie: voorzitter gebiedscommissie Centrum, Suardus Ebbinge, 06-55163792


Noot voor de redactie: