Direct naar de content

Honderdste bewonersinitiatief ingediend bij gebiedscommissie Feijenoord

De taalwandeling is de honderdste aanvraag voor een bijdrage uit de regeling bewonersinitiatieven in Feijenoord. De initiatiefnemer krijgt daarom feestelijk bezoek van de gebiedscommissie Feijenoord. Met honderd aanvragen scoort Feijenoord hoog in Rotterdam. Het zijn vooral kleine initiatieven gericht op ontmoetingen, emancipatie en leren. Bijvoorbeeld een pleinfestiviteit, jeugdvoetbaltoernooi, beweeglessen, naailessen, weerbaarheidstraining en huiswerkbegeleiding.

De taalwandeling is kenmerkend voor de bewonersinitiatieven in Feijenoord. Het is kleinschalig en gaat over buurtgenoten iets bijbrengen zodat ze zich beter kunnen redden. De initiatiefnemer is een bewoner uit de Kop van Zuid die vrijwillig taallessen geeft in buurtcentrum de Peperlink. De wandeling komt voort uit de wetenschap dat taalachterstand vaak gepaard gaat met weinig kennis van de omgeving en van invloed is op gezondheid. Al wandelend vertelt de taalcoach over de wijk en staan de wandelaars stil bij taalplekken zoals borden, reclame-uitingen en opschriften.

Aart van Zevenbergen, voorzitter van de jury bewonersinitiatieven: “Ik ben niet verbaasd dat wij al aan de 100 aanvragen zitten, in Feijenoord wonen veel ondernemende mensen die iets willen doen voor en met buurtgenoten”. Ruim tweederde van de aanvragen is (gedeeltelijk) toegekend. Soms is het te kort dag, valt het buiten het gebied of is de indiener geen bewoner waardoor de aanvraag wordt afgewezen.

Iedere bewoner met een idee voor de buurt of wijk, kan een financiële bijdrage tot 10.000 euro aanvragen bij de gebiedscommissie. Er is dit jaar circa 8 ton beschikbaar voor bewonersinitiatieven in Feijenoord. Een roulerende jury van gebiedscommissieleden komt tweewekelijks bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Van Zevenbergen: “we willen zoveel mogelijk ideeën helpen realiseren,  dus als het van een bewoner komt en het is goed voor de buurt, zeggen we ja.” Ook bijdragen boven de 10.000 euro zijn mogelijk, maar daarvoor geldt een andere (subsidie)procedure.


Noot voor de redactie:

Meer informatie:

Sharon Buys, Gemeente Rotterdam/gebiedscommissie Feijenoord, telefoon 06-46580690.

www.opzoomermee.nl/bewonersidee

De jury gaat op woensdag 15 oktober om 11.15 uur langs bij de initiatiefnemer in de Peperlink (Peperklipgebouw, Vuurplaat) en krijgt dan een voorproefje van de taalwandeling. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten.