Direct naar de content

Honderden taxi’s gecontroleerd bij taxi-actie

Meeste taxi’s in orde

Stadswachten van de gemeente Rotterdam hebben afgelopen weekend 360 taxi’s gecontroleerd. De controle werd gehouden in samenwerking met politie, Inspectie Leefomgeving en Transport, Belastingdienst en de taxibranche zelf. In slechts enkele gevallen bleek er iets mis.

Taxichauffeurs die gebruik maken standplaatsen moeten in het bezit zijn van het RTX-taxikeurmerk, bovendien moeten zij aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Honderden taxichauffeurs zijn van zaterdagavond van half zeven tot zondagmorgen drie uur hierop aangesproken door teams van stadswachten, politie, Inspectie leefomgeving en Transport (ILenT), Belastingdienst en de taxibranche. Deze gezamenlijke actie werd ook dit keer weer positief ontvangen.

Verschillende overtredingen
De stadswachten constateerden bij 360 controles slechts vier overtredingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft diverse waarschuwingen uitgedeeld voor de dagrittenstaat. Maar één taxichauffeur had te weinig rust genomen en is direct naar huis gestuurd. Tegen hem is een boeterapport opgemaakt. Twee zaken over de vergunning zijn nog in onderzoek. De Belastingdienst heeft 60 controles uitgevoerd en heeft wegens wanbetaling één taxi in beslag genomen. Twee chauffeurs betaalden hun belastingschuld van respectievelijk 1.150 en 600 euro direct. Zo wisten zij de inbeslagname van hun taxi te voorkomen.

Regelmatig gezamenlijke acties
Sinds begin dit jaar worden op initiatief van de gemeente regelmatig gezamenlijke acties gehouden met de ketenpartners. Belangrijk daarbij is de deelname van de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT). Naast voorlichting aan de taxichauffeurs signaleren zij voor de eigen branche wat verbeterd kan worden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Marree, directiewoordvoerder / persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62 of fwa.marree@rotterdam.nl