Direct naar de content

Hoek van Holland teleurgesteld over nieuwe vertraging Hoekse Lijn

De Hoekse Lijn zal niet in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen rijden tussen Schiedam en Hoek van Holland Haven. Dat heeft het college van Rotterdam vandaag laten weten. De verwachting is nu dat de nieuwe metroverbinding op zijn vroegst eind januari 2019 rijdt. De Gebiedscommissie van Hoek van Holland geeft aan “teleurgesteld” te zijn over de zoveelste vertraging, maar begrijpt dat de veiligheid van de passagiers boven alles gaat en hoopt dat het uitstel minimaal is.

“Voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn is iedere dag er één te veel”, aldus de Hoekse Gebiedscommissie. Dat de veiligheid van de passagiers voorop staat begrijpen alle gebiedscommissieleden. Maar aan de bewoners is het moeilijk uit te leggen dat de zoveelste vertraging een feit is.

Afgelopen woensdag gaven enkele Gebiedscommissieleden van Hoek van Holland, op een informatieavond van het projectbureau Hoekse Lijn, de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor raadsleden van de omliggende gemeenten langs de lijn en de Gebiedscommissieleden van Hoek van Holland, al aan dat er nog steeds klachten zijn over de hoeveelheid abri’s in Schiedam. Deze bieden onvoldoende bescherming voor de hoeveelheid reizigers die momenteel dagelijks gebruik maken van het vervangend vervoer per bus. Ondanks dat de RET het gebruik van de bussen steeds bekijkt en de service waar nodig bijstelt, zijn de bussen in de spits volgens de Hoekse gebruikers nog steeds overvol en waai je in Schiedam uit je jasje als je daar moet wachten”. De Gebiedscommissie van Hoek van Holland verwacht dat er passende maatregelen worden genomen om de overlast van de vertraging tot een minimum te beperken voor de reizigers.

Eerder al stelde de RET op aandringen van de Hoekse Gebiedscommissie de nooduitgangen op de beide metroperrons op Schiedam Centrum open voor reizigers.

Meer informatie over het project en de planning, vindt u op de website hoekselijn.mrdh.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het gebied Monique van Leeuwen 06 146 44 246 mi.vanleeuwen@rotterdam.nl