Direct naar de content

Hoe vindt u dat het gaat in Agniesebuurt en Provenierswijk?

Inloopbijeenkomst voor bewoners

In 2014 stelde de gebiedscommissie Noord het gebiedsplan voor Noord op. Nu is het tijd om een update te maken. Daarom willen de leden van de gebiedscommissie graag van de inwoners weten hoe zij vinden dat het gaat in hun straat, buurt of wijk. In heel Noord organiseren zij daarvoor inloopbijeenkomsten. Op donderdag 18 februari, kunnen inwoners van Agniesebuurt en Provenierswijk hun mening laten horen, tussen 18.00 en 20.00 uur, in de Nieuwe Banier.

In het gebiedsplan Noord zijn voor de Agniesebuurt en Provenierswijk de belangrijkste prioriteiten:
– Talentontwikkeling
– Ontwikkeling Hofbogen
– Meer plezier & minder overlast van CS
– De Nieuwe Banier als bruisend centrum
– Zoho en de Teilingerstraat levendig stadsdeel
– Meer groen en nieuwe straatinrichting Agniesebuurt
De leden van de gebiedscommissie en medewerkers van de gemeente Rotterdam horen graag van u of dit nog steeds de belangrijkste punten zijn.

De inloopbijeenkomst is donderdag 18 februari tussen 18.00 en 20.00 uur in De Nieuwe Banier, Banierstraat 1. Aansluitend vindt de maandelijkse vergadering van de gebiedscommissie plaats.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Dekker (communicatieadviseur voor gebied Noord) 06- 109 86 827 of sj.dekker@rotterdam.nl