Direct naar de content

Hilton Rotterdam en Startcollege helpen jongeren aan een baan

Rotterdam zet jongerenakkoorden in om jongeren aan de slag te helpen

Gegarandeerde banen en scholingsplekken voor jongeren. Wethouders Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) en Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) ondertekenen daartoe samen met Hilton en het Startcollege van Albeda en Zadkine op 29 april het eerste Rotterdamse Jongerenakkoord. Het is voor het eerst dat gemeente, bedrijfsleven én een onderwijsinstelling zo'n akkoord sluiten. Speciaal is dat er ook afspraken zijn gemaakt tussen Hilton en het Startcollege over de inzet van mbo1-studenten.

Rotterdam gaat de strijd aan met jeugdwerkloosheid door jongeren concreet aan de slag te helpen. Een grote groep jongeren heeft geen startkwalificatie of een diploma dat aansluit op de arbeidsmarkt. Door werkgevers en onderwijs samen te brengen, ontstaat een win-win situatie: gegarandeerde plekken voor jongeren met de juiste skills waar de werkgever naar op zoek is.

Vacatures
Wethouder Struijvenberg: “Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet. Het eerste akkoord waarin het Albeda, Zadkine, Hilton en Rotterdam de handen ineen slaan om meer jongeren aan een baan of stage te helpen. Hilton Rotterdam zet specifieke vacatures uitsluitend open voor jongeren en vult in 2015 zestig procent van al hun ontstane vacatures met jongeren. Zo ontstaat dus een mooie kans om bij zo’n onderneming te werken. We verwachten dat jongeren die kansen pakken, want leren en werken loont! Dit is een mooi begin en ik ga voor minimaal 30 Jongerenakkoorden in deze collegeperiode."

Stages en leerbanen
Naast aansluiting van de opleiding op de gevraagde skills, zorgt dit akkoord voor minimaal 10 BOL-stages (beroepsopleidende leerweg), 5 BBL-leerbanen (beroepsbegeleidende leerweg) en 3 snuffelstages. Praktijk- en stagebegeleiders worden specifiek opgeleid en ontwikkelen in samenwerking met Albeda en Zadkine stageopdrachten. Wethouder De Jonge: "Uniek aan dit Jongerenakkoord is de samenwerking tussen school en bedrijf. Op die manier sluit het onderwijs naadloos aan op de vraag om vakmensen in het bedrijfsleven’.

Jongeren aan de slag door preventie en begeleiding
De inzet van de Rotterdamse Jongerenakkoorden past bij de tweesporige aanpak van het college om jongeren aan de slag te helpen: via preventie en via begeleiding. Aan de preventieve kant trekken de gemeente, het onderwijs en de werkgevers samen op om het onderwijs beter aan te laten sluiten op het soort werk dat er is. Ook gaat de gemeente stagedagen en netwerkevents organiseren en via het Jongerenloket jongeren vroegtijdig en beter toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Begeleidende aanpak
Rotterdam telt op dit moment zo’n 7500 jongeren die op zoek zijn naar werk, waarvan 2850 met een bijstandsuitkering; de inzet is om dit aantal in 2018 terug te brengen naar 5000.
Voor de jongeren die al werkloos zijn, ontwikkelt de gemeente een begeleidende aanpak, zoals gebiedsgerichte maatregelen samen met het MKB om voor jongeren kansen te creëren bij lokale ondernemers. Daarnaast biedt de gemeente sollicitatie- en loopbaantrainingen aan en startersbeurzen voor hoger opgeleide jongeren. Rotterdam streeft naar regionale samenwerking en zoekt aansluiting bij landelijke initiatieven om meer jongeren aan het werk te helpen.

Startcollege
Het Albeda Startcollege en het Zadkine Startcollege bieden Entreeopleidingen (voorheen AKA) aan. Dit zijn assistentopleidingen op mbo niveau 1. Met een Entreeopleiding bij het Startcollege kunnen studenten een vak leren of zich voorbereiden op een vervolgopleiding op niveau 2. Binnen het Startcollege zijn begeleiding, zorg en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Het vinden van een stage of werkplek is voor deze groep studenten vaak niet gemakkelijk. Daarom is ook het Startcollege zeer tevreden met dit eerste jongerenakkoord.


Noot voor de redactie:

De ondertekening van het jongerenakkoord vindt plaats op woensdag 29 april van 10.30 – 11.30 uur bij Hilton, Weena 10, 3012 CM Rotterdam.

Voor meer informatie: