Direct naar de content

Het college investeert in groene Rotterdamse start-ups

Het Rotterdamse college van b&w gaat twee miljoen euro investeren in een investeringsfonds voor jonge ondernemers met duurzame innovaties. De investering wordt onderdeel van een landelijk publiek-privaat fonds van uiteindelijk 50 miljoen euro. Hiermee wil het college de energietransitie en circulaire economie in Rotterdam versnellen.

Arno Bonte (wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie): “Onze ambitie is om Rotterdam klimaatneutraal te maken. Daar spelen innovaties en groen ondernemerschap een sleutelrol in. Met dit fonds willen we veelbelovende duurzame innovaties een versnelling geven.”

Gemeente Rotterdam is de eerste publieke partij die deelneemt aan het landelijke Guide Plus Sustainable Investment Fund. In het fonds participeren verder vijf private partijen. Het fonds ondersteunt jonge ondernemers in de high tech industry op het gebied van water, energie, circulair, smart cities en duurzame productie met kapitaal en begeleiding van ervaren ondernemersadviseurs. De investering van Rotterdam maakt de start van het fonds begin volgend jaar mogelijk met een kapitaal van 25 miljoen dat moet groeien naar 50 miljoen. Dat is goed voor zo’n 20 tot 25 investeringen die ondernemers in de vorm van een lening krijgen. De Rotterdamse bijdrage wordt ingezet voor Rotterdamse ondernemers met focus op circulaire economie en energietransitie.

Rotterdam heeft flinke ambities om het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De energietransitie is ook een kans voor de Rotterdamse economie. Het creëert vraag naar technologische vernieuwing en creëert groei van bedrijven. De gemeente bouwt aan sterke coalities om de klimaatdoelen voor elkaar te krijgen. Deelname aan het fonds is een mooi voorbeeld van publieke-private samenwerking met oog op financieel én maatschappelijk rendement. Het maakt een vliegende start van de energietransitie mogelijk en versterkt de groeiende groep ondernemers in de circulaire economie. Na goedkeuring van de gemeenteraad, kan het fonds binnen een paar weken van start. Daarnaast werkt het college aan een breder gemeentelijk investeringsfonds van 50 miljoen voor innovatieve en energiebesparende maatregelen in de stad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Pieter Bas Simons, tel. 06 – 510 747 91 of pba.simons@rotterdam.nl