Direct naar de content

Het afdragen van logiesbelasting via Airbnb vanaf mei automatisch

Vanaf 1 mei 2021 gaat het innen van logiesbelasting bij Airbnb verhuurders automatisch en rechtstreeks. Gemeente Rotterdam sluit hiervoor een overeenkomst met verhuurplatform Airbnb. Hierdoor is het voor de verhuurders (hosts) op Airbnb makkelijker de belasting af te dragen. Na het succes in Amsterdam en Haarlem, is Rotterdam de derde gemeente waar dit gebeurt. Airbnb informeert de Rotterdamse hosts voor wie dit geldt vandaag persoonlijk.

Arjan van Gils, wethouder Financiën, organisatie, Haven en Grote Projecten: “De samenwerking tussen Airbnb en de gemeente Rotterdam is een stap in de goede richting om de toeristische verhuur van woningen makkelijker en eerlijker te maken. Makkelijker voor de verhuurders, en eerlijker voor andere logiesverstrekkers zoals hotels die logiesbelasting innen en afdragen.”

Ook Airbnb kijkt uit naar de samenwerking. Pieter Guldemond, hoofd beleid Airbnb in Noord-Europa: “Deze nieuwe overeenkomst betekent dat hardwerkende hosts in Rotterdam meer tijd overhouden om te besteden aan het creëren van een geweldige ervaring voor hun gasten, terwijl ze de voordelen van toerisme verdelen over de stad.”

Rotterdam toeristenstad
Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimten in werking getreden. Met deze wet kunnen gemeenten maatregelen nemen om mogelijke negatieve effecten van toeristische verhuur te voorkomen of te verminderen en ervoor te zorgen dat verhuurders de regels volgen. Denk hierbij aan het reguleren van de impact van toerisme op de leefbaarheid in de buurt.  Met de wet kunnen gemeenten verschillende maatregelen inzetten om toeristische verhuur te reguleren, zoals bijvoorbeeld een registratieplicht of een nachtencriterium. De maatregelen moeten wel proportioneel zijn. Dat betekent dat de maatregel geschikt moet zijn om het doel te bereiken en niet verder mag gaan dan nodig is om dat doel te bereiken. Een voorstel voor nieuwe regels wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. Airbnb heeft al aangekondigd het registratiesysteem te ondersteunen.

Met de nieuwe regels wil de gemeente Rotterdam, Rotterdammers de ruimte geven om incidenteel hun woning aan toeristen te verhuren, terwijl bedrijfsmatige verhuur van woningen aan toeristen wordt beperkt. Airbnb heeft aangekondigd het registratiesysteem in Rotterdam te ondersteunen.