Direct naar de content

Herontwikkeling Groothandelsmarkt impuls foodsector Rotterdam

Urban Industrial is de nieuwe eigenaar van de Groothandelsmarkt op bedrijventerrein de Spaanse Polder. Het recent opgerichte beleggingsfonds gaat het 45 jaar oude gebouw in de komende jaren duurzaam transformeren naar een robuust, optimistisch werkgebouw van beton, staal en glas. Het binnenterrein, dat bedrijven en mensen zal samenbrengen en inspiratie zal geven, wordt overdekt. Hiermee wordt de foodsector in Rotterdam versterkt en wordt een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van de Spaanse Polder.

De Groothandelsmarkt vervult een belangrijke rol in de foodsector, zowel voor toeleverende als voor afnemende bedrijven. De totale waarde van de handel van de markt bedraagt op jaarbasis circa € 1.500 miljoen en er werken ongeveer 800 medewerkers. De markt is belangrijk voor de horeca, de detailhandel en andere hieraan gelieerde bedrijvigheid.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) juicht de herontwikkeling dan ook toe: “Het geeft een belangrijke economische impuls aan de foodsector in de regio Rotterdam, nu en in de toekomst. Door het nieuwe en slimme ontwerp komt er meer ruimte voor bedrijvigheid en dus ook meer werkgelegenheid in de sector.’ Jan Brouns, managing partner bij UI, beaamt dit. “Ons ambitieniveau voor de Groothandelsmarkt sluit naadloos aan bij dat van de gemeente Rotterdam en wij zien dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking met de gemeente en alle andere betrokken partijen."

Toekomstbestendig
De Groothandelsmarkt bestaat sinds 1969 en omvat meerdere deelmarkten waarbij verschillende goederen worden verhandeld, zoals vleeswaren, vis, groenten en fruit, zuivel en bloemen. De markt is gelegen in de Spaanse Polder te Rotterdam en huisvest circa 70 verschillende bedrijven op een groot handelsterrein.

De herontwikkeling zorgt ervoor dat de Groothandelsmarkt weer toekomstbestendig is. Door slim om te gaan met de logistieke routes ontstaat een rustiger terrein, waardoor er een overdekt binnenterrein gerealiseerd kan worden dat moet zorgen voor nog meer kruisbestuiving tussen ondernemers. Moderne faciliteiten maken het ondernemen bovendien makkelijker.

Rotterdam als centrum van de foodsector
De regio Rotterdam is het logistiek centrum en dé favoriete vestigingslocatie voor de foodsector in Nederland. De gehele voedselketen wordt hier vertegenwoordigd: zaadveredeling, primaire productie, levensmiddelenindustrie, groothandel, geconditioneerde logistiek, research en development, en ingrijpende toegevoegde waarde activiteiten. In de regio Rotterdam zijn 6.100 foodbedrijven gevestigd, met circa 43.000 werknemers en een omzet van 24,5 miljard euro.

De gemeente verkoopt alle panden die niet tot de gemeentelijke kernvastgoedportefeuille horen. Met Urban Industrial is een nieuwe eigenaar gevonden die belangrijke economische en fysieke impulsen aan de Groothandelsmarkt wil geven. Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling) is enthousiast over de verkoop: “Waar mogelijk geven wij graag de ruimte aan de markt om met ontwikkelingen te komen. Wij zien voor de Spaanse Polder grote kansen om een belangrijke rol te spelen in foodsector. Ik ben dan ook zeer blij met de plannen die Urban Industrial heeft voor de Groothandelsmarkt en heb er alle vertrouwen in dat het gebied hiermee een sterke impuls krijgt.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Petersen, 06-20202872 of via fg.petersen@rotterdam.nl