Direct naar de content

Hermineke van Bockxmeer concerndirecteur Stadsontwikkeling

Het college van B&W heeft besloten Hermineke van Bockxmeer per 1 januari 2019 te benoemen tot concerndirecteur Stadsontwikkeling.

Hermineke van Bockxmeer werkt sinds 2016 bij de gemeente Rotterdam en heeft ruime leidinggevende ervaring in de publieke sector. Op dit moment is zij directeur Sport en Cultuur en daarmee verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van cultuur, sport en natuur- en milieueducatie. Ook gaf zij leiding aan verschillende verzelfstandigingen.
Daarvoor vervulde zij verschillend directiefuncties bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hermineke volgt Hermann Jäger op die met pensioen gaat.

Wethouder Adriaan Visser (wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten): “Ik ben blij met de benoeming van Hermineke als concerndirecteur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Ik heb haar leren kennen als een iemand die voortdurend de verbinding zoekt en daadkracht toont als directeur. Met haar ervaring in het maatschappelijke domein is zij in staat een brug te slaan tussen de maatschappelijke opgaven en de fysieke opgaven van de stad. Met een flinke woningbouwopgave, ambities op het gebied van energietransitie, het vernieuwen van de economie en de invoering van de Omgevingswet waar Rotterdam voor staat, is Hermineke de juiste vrouw op deze plek”.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Vermeulen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 18 19 11 04 of lh.vermeulen@rotterdam.nl