Direct naar de content

Herfstreces gemeenteraad

Reces van 22 t/m 26 oktober 2018

Van 22 t/m 26 oktober 2018 (week 43) is de raad met reces. In deze week zijn er geen vergaderingen.

In week 44 vinden de begrotingscommissies plaats.

Verder is er op donderdag 8 november een raadsvergadering die in het teken staat van de algemene beschouwingen over de Begroting 2019 en het indienen van moties en amendementen.

Op dinsdag 13 november is de afsluitende raadsvergadering over de Begroting 2019 met het vervolg van het raadsdebat en de stemmingen over moties en amendementen.

Meer informatie over de Begroting 2019 en de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad vindt u op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019. Daarnaast ontvangt u zoals altijd ook informatie over de agenda’s van deze vergaderingen in de week voorafgaand aan de vergaderingen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Josje Exler, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 83 62 71 39 of j.exler@griffie.rotterdam.nl.