Direct naar de content

Herfstreces gemeenteraad

Reces van 17 t/m 21 oktober 2015

Van 17 t/m 21 oktober 2016 (week 42) is de raad met reces. In deze week zijn er geen vergaderingen.

In week 43 zijn er enkele commissieactiviteiten. Verder is er op donderdag 27 oktober een buitengewone gemeenteraadsvergadering die in het teken staat van de algemene beschouwingen over de Begroting 2017.

In week 44 vinden de begrotingscommissies plaats en op donderdag 10 november is de afsluitende raadsvergadering over de Begroting 2017.

Meer informatie over de Begroting 2017 en de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad vindt u op www.rotterdam.nl/begroting2017. Daarnaast ontvangt u zoals altijd ook informatie over de agenda’s van deze vergaderingen in de week voorafgaand aan de vergaderingen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.