Direct naar de content

Heel Rotterdam toegang tot snel internet

KPN en gemeente sluiten overeenkomst voor aanleg glasvezel 285.000 woningen

In samenwerking met:

De gemeente Rotterdam en KPN werken samen om Rotterdam van beter, sneller en veiliger internet te voorzien. Het streven is om 285.000 woningen en bedrijven in vijf jaar aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van KPN. Na de zomer worden de gebieden Centrum-Oost en Delfshaven voorzien van een glasvezelaansluiting. De andere gebieden volgen later. Op dinsdag 30 juni bekrachtigden KPN Regiodirecteur Anja de Vos-Biemans en wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen) de samenwerking door een eerste verbinding te leggen tussen het KPN Hoofdkantoor en het nieuwe netwerk.

Door de sterke toename van het internetverkeer zijn Rotterdammers steeds afhankelijker van een goed en stabiel netwerk. De bestaande verbindingen in de stad kunnen de gewenste snelheden en kwaliteit niet altijd leveren. Glasvezel kan deze toenemende vraag wel aan. Het is een belangrijke voorziening voor alle Rotterdammers. Een hoogwaardig netwerk als glasvezel vergroot de connectiviteit van inwoners en bedrijven en bereidt de stad voor op de toekomst.

Alle inwoners toegang tot snel en betrouwbaar internet
Wethouder Barbara Kathmann: “Internet is inmiddels net zo vanzelfsprekend als een wateraansluiting en elektriciteit in je huis. Een basisbehoefte. Rotterdammers moeten daarom kunnen rekenen op een snelle, veilige en betrouwbare verbinding en een grote keuze in internetdiensten. Vooral ook in buurten waar dit nog ontbreekt. De aanleg van een glasvezelnetwerk is goed voor de werkgelegenheid en het economisch herstel van de stad. De samenwerking met KPN is een belangrijke stap in onze ambitie om Rotterdam in 2025 de digitale voorbeeldstad te maken.”

Rapport-Van Dommelen
Het rapport-Van Dommelen, waarin de wensen van alle Rotterdamse gemeenteraadsfracties voor een herstelplan voor de stad zijn geïnventariseerd, adviseerde om te investeren in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk. Kathmann is blij met deze steun in de rug: “Om onze ambitie waar te maken is pionierswerk nodig, en dat kunnen we niet alleen. We hebben de hele stad erbij nodig.” Als onderdeel van economisch hersteltraject Rotterdam. Sterker Door komt Kathmann met meer initiatieven om de digitalisering in Rotterdam te versnellen, te beginnen met de presentatie van een pakket maatregelen op 3 juli.

Uitrol koppelen aan andere werkzaamheden
De overeenkomst beschrijft de intentie van KPN om het glasvezelnetwerk overal in de stad uit te rollen en de inzet van de gemeente om het proces soepel te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het haalbaar is de uitrol te koppelen met andere werkzaamheden in de stad om zo de overlast voor de Rotterdammers te minimaliseren. En de gemeente werkt actief mee met het verstrekken van de benodigde vergunningen en/of instemmingen.

Regiodirecteur Anja de Vos-Biemans: “KPN heeft de ambitie om Nederland van snel internet te voorzien door de aanleg van glasvezel. Dat sluit mooi aan bij de ambitie van de gemeente om de digitalisering duurzaam en veilig te versnellen. Ik ben blij met de intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam, op deze manier rollen we op een efficiënte wijze glasvezel uit voor de bewoners en bedrijven in Rotterdam. Met een glasvezelnetwerk legt KPN het fundament voor Rotterdam Digitaal. De stad, haar inwoners en de bedrijvigheid zullen daar in de toekomst veel profijt van hebben.”

Praktische informatie
Zie voor praktische informatie, vragen en antwoorden: www.rotterdam.nl/glasvezel