Direct naar de content

Harde aanpak overlastgevende en criminele jeugd

Nieuw Programma Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit 2015-2018

'Stok achter de deur' is de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit tot 23 jaar. De komende jaren moet het overlastgevende en criminele gedrag van 200 jongeren stoppen en de rust op 10 jeugdhotspots terugkeren. Daarom is het aantal jeugdhandhavers verdubbeld en worden Halt-straffen onder begeleiding van jongerenwerkers zoveel mogelijk in de buurt zelf uitgevoerd. Wijk-, gebieds- en groepsverboden worden vaker ingezet en de gemeente stopt met subsidies voor hangplekken. Met wooncorporaties wordt bekeken hoe ouders via hun huurcontract aan te spreken zijn op de overlast van hun kinderen.

Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Veiligheid en Handhaving):”We tolereren overlast van jongeren niet. We zetten een hardere aanpak in voor zowel de jongere als hun ouders als de jongere niet mee werkt aan het veranderen van het overlastgevende of criminele gedrag. We focussen op de 15 hotspots waar de meeste jeugdoverlast is, zij krijgen ieder een eigen aanpak met inzet van het Stedelijk Team Jongerenwerk, Jeugdhandhavers en de politie. In 2018 moet het overlastgevende en criminele gedrag van de 200 ergste overlastgevers gestopt zijn. ”

Aanpak jeugdgroepen en hotspots
Rotterdam heeft op dit moment 15 problematische jeugdgroepen. Deze worden zowel persoonsgericht als wijkgericht aangepakt. De negatieve leiders van de jeugdgroepen worden met een VIP (Very Irritating Policing) behandeling hinderlijk gevolgd. De jeugdgroepen zijn vaak actief rondom een jeugdhotspot, dit zijn plekken waar de meeste jeugdoverlast wordt ervaren. Elke hotspot krijgt een eigen aanpak van minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar. In het nieuwe programma worden in drie wijken pilots uitgevoerd om de veiligheidsbeleving van bewoners met betrekking tot overlastgevende jeugd te verbeteren.

Er is in ‘Stok achter de deur’ specifieke aandacht voor het terugdringen van recidive. De gezinssituatie wordt ook altijd meegenomen in de aanpak om te voorkomen dat broertjes of zusjes het slechte voorbeeld van een oudere broer of zus volgen. Jongeren worden ook zelf ingezet om de overlast te beperken, zoals in het Jeugd Interventie Team. In Feijenoord is het eerste team gestart, jongeren houden hier zelf toezicht in hun eigen wijk.

Jeugdoverlast in Rotterdam
Er is een dalende trend in het aantal jeugdige verdachten van een strafbaar feit in Rotterdam. Tegelijkertijd stijgt het aantal gepleegde delicten door Rotterdamse jongeren licht. Er worden dus per jongere meer delicten gepleegd. De veiligheidsbeleving met betrekking tot overlastgevende jeugd is licht verslechterd. In 2010 en 2012 gaf 20% van de Rotterdammers aan vaak overlast te ervaren van jongeren. In 2014 was dit percentage gestegen naar 21%.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl