Direct naar de content

Handtekening onder contract renovatie Maastunnel

Rotterdam tekent contract renovatie/restauratie Maastunnel met Croon, Mobilis, Wolter & Dros

In de zomer van 2017 gaat de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie en restauratie. Wethouder Pex Langenberg heeft op vrijdag 22 januari het contract getekend met TBI-ondernemingen Croon Elektrotechniek, Mobilis en Wolter & Dros om de renovatie en restauratie van dit bijzondere Rijksmonument uit te voeren.

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Bovendien moet in 2019 voldaan worden aan de wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan.
De volgende werkzaamheden staan op het programma:
– Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden;
– Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;
– Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Bijzonder project
Het project is om een aantal redenen bijzonder te noemen. In het contract is speciale aandacht voor de samenwerking opgenomen. De gemeente Rotterdam en de bouwpartner bereiden het project dan ook samen voor. De gemeente Rotterdam en het bouwcollectief vormen samen een projectbureau en maken zo optimaal gebruik van elkaars expertise.

Daarnaast is de Maastunnel al bijna 75 jaar oud en tevens een Rijksmonument. Zo kan het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaam¬heden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De “look and feel” van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Voor de monumentale werkzaamheden is TBI-onderneming Nico de Bont ingeschakeld.

In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de gemeentelijke Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Hiervoor worden bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Verder komt er een nieuwe omroepinstallatie evenals een intercominstallatie, verkeersdetectiesysteem en ventilatiesysteem.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de stad en de ruit heeft hoge prioriteit tijdens de werkzaamheden. Aan deze opgave wordt sinds 2014 hard gewerkt samen met bedrijven en bewoners en in samenhang met de ontwikkelingen van verkeer en vervoer in Rotterdam.

Twee jaar Noord – Zuid afgesloten
De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond. Tijdens de renovatie blijft er altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier blijft het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.Na 2019 vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed.

De omvang van de renovatie wordt in dit filmpje nader uitgelegd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Croon, Mobils, Wolter&Dros: Carolien Visschers, communicatie Mobilis, 06 13075390

Foto ondertekening contract, van links naar rechts: dhr. Van Beurden, projectdirecteur Maastunnel gemeente Rotterdam, wethouder Langenberg en dhr. Hoeboer, voorzitter bestuursraad TBI Ondernemingen.