Direct naar de content

Han van Midden voorgedragen als nieuwe raadsgriffier

Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten de heer drs. J.M. (Han) van Midden voor benoeming voor te dragen als nieuwe griffier van Rotterdam. De benoeming gaat – onder voorbehoud van de besluitvorming in de raad op 8 oktober – per 1 december 2015 in. 

Er heeft een uitvoerige wervings- en selectieprocedure plaatsgevonden onder leiding van de werkgeverscommissie van het presidium. De werkgeverscommissie werd hierbij ondersteund door twee adviescommissies vanuit de raad en de griffie. 

De heer Van Midden bleek uiteindelijk de beste griffier voor Rotterdam.

Han van Midden (38) is tot op heden werkzaam bij Deloitte binnen de publiek strategische adviestak. Op dit moment neemt hij de griffiersfunctie in Rotterdam waar. Han is al sinds 2007 professioneel betrokken bij de gemeente Rotterdam in diverse adviesfuncties voor zowel de gemeenteraad als de organisatie. Zo werkte hij onder andere voor de raadsênquete over de Museumparkgarage en de commissie tot Onderzoek van de rekening.  


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.