Direct naar de content

HalloWerk nu ook voor ondernemers

Campagne online matchingsplatform deze maand van start

Sinds deze maand kunnen ook zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) gebruik maken van het online matchingsplatform HalloWerk. Op die manier wil de gemeente zelfstandig ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis, helpen om nieuw werk te vinden. Sinds de start in 2019 van de online ontmoetingsplek voor werkzoekenden en werkgevers, vonden al bijna 4000 werkzoekenden uit de regio Rijnmond een nieuwe baan via HalloWerk.

Hulp aan zelfstandig ondernemers
Veel zelfstandig ondernemers in de regio hebben het zwaar door de gevolgen van de coronapandemie en moeten een beroep doen op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Het is onduidelijk of zij hun onderneming voort kunnen zetten zonder overheidssteun. HalloWerk is daarom in juni gestart met een campagne waarbij niet alleen langdurig werkzoekenden het platform kunnen gebruiken, maar ook zelfstandig ondernemers die voorzien dat zij binnenkort ander werk moeten zoeken. Op die manier wordt voorkomen dat ze een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering.

HalloWerk
Via HalloWerk worden werkzoekenden op basis van hun talent, skills en motivatie verbonden aan een nieuwe werkgever. Cv’s en opleiding spelen een minder belangrijke rol. Ondanks de coronacrisis zijn er dit jaar bijna 800 werkzoekenden via HalloWerk succesvol aan werkgevers verbonden. Momenteel zijn er bijna 500 werkgevers actief op HalloWerk.

Kansen pakken
De Rotterdamse wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen) is blij dat de dienstverlening van HalloWerk wordt uitgebreid. “Het is erg moeilijk om als zelfstandig ondernemer afscheid te moeten nemen van je bedrijf. Tegelijkertijd is het belangrijk om zelfstandig te blijven en niet afhankelijk te worden van een uitkering. Kansen pakken hoort bij ondernemerschap. HalloWerk biedt de kans om een baan te vinden waarbij het talent van de ondernemer de hoofdrol speelt.”

Tijdens de campagne worden de eerste 1000 ondernemers die gebruikmaken van de Tozo per brief en telefonisch benaderd met de vraag of zij zich via HalloWerk willen heroriënteren op de arbeidsmarkt. Vervolgens worden zij door HalloWerk jobcoaches begeleid in hun deelname aan het platform. Totaal gaat het om circa 8000 ondernemers.

Rotterdams Scholingsfonds binnenkort ook voor ondernemers
De gemeente doet er alles aan om ondernemers te ondersteunen. Naast HalloWerk kunnen ondernemers die omscholing nodig hebben om aan het werk te blijven vanaf augustus ook gebruik maken van het Rotterdams Scholingsfonds.