Direct naar de content

Grotere fietsenstalling bij ov-knooppunt Capelsebrug geopend

De fietsenstalling bij het bus- en metrostation Capelsebrug is flink uitgebreid. Vanaf september zijn er in 430 extra stallingsplaatsen voor (brom)fietsen, scooters en fietsen met afwijkend formaat bijgekomen. In totaal zijn er nu 660 plekken.

Het bus- en metrostation bij de Capelsebrug is een druk OV-knooppunt. Steeds meer reizigers combineren hun metrorit met een fietsrit. Die toename is te zien in de vraag naar  fietsparkeerplekken op deze locatie. Met meer dan 400 extra plekken voor (brom-)fietsen, elektrische fietsen en bakfietsen is er de komende jaren voldoende plek.  De fietsenstalling is gratis en alle dagen geopend van 6.00 tot 01.00 uur. Er zijn toezichthouders aanwezig en er is cameratoezicht. Zonnepanelen op het dak van de beheerdersloge dragen bij aan de stroomvoorziening.

Steeds meer mensen op de fiets
In 2020 bedroeg het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaatsingen 29%.  Naar verwachting groeit het aandeel naar 36% in 2030 en 38% in 2040. Met het groeiend aantal fietsers de komende jaren zijn er in 2030 naar verwachting meer dan 60.000 fietsparkeerplekken nodig en in 2040 zelfs bijna 75.000. Rotterdam blijft de komende jaren werken aan de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen. Dit gebeurt zoals gezegd bij OV-locaties, en ook in het centrum en de wijken. Wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal: “Om fietsen aantrekkelijker te maken verbreden en verbeteren we de fietspaden. Een goede veilige plek om je fiets te stallen op de plek van bestemming, is voor fietsers net zo belangrijk als een goed fietspad.”

Uitbreiding bij andere fietsenstallingen rondom OV-knooppunten
Op meer OV-locaties zullen extra fietsparkeerplekken worden gerealiseerd, zoals bij Zuidplein, Kralingse Zoom, Alexander, Blaak en Pernis. Bij Rotterdam Centraal Station wordt zelfs een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Aan de Conradstraat wordt in september gestart met de bouw en de verwachte oplevering is in november. Deze nieuwe stalling krijgt bijna 1.000 plekken voor (deel)fietsen, (deel)scooters, bromfietsen en bakfietsen. Met de uitbreiding van fietsparkeerplekken bij OV-locaties stimuleert de gemeente Rotterdam het fietsgebruik én wordt het voor Rotterdammers en bezoekers makkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken.

Rotterdam maakt ruimte voor fietsers
De fiets wordt steeds belangrijker in Rotterdam. Het is een essentieel onderdeel van de mobiliteitstransitie en er komen steeds meer fietsers bij. Op dit moment zijn er al meer fietsers en voetgangers dan automobilisten in de stad. De ambitie is om van Rotterdam een gezonde en aantrekkelijke fietsstad voor iedereen te maken. En daarom maakt Rotterdam ruimte voor fietsers, door extra fietsenstallingen te creëren, de infrastructuur te verbeteren en in te zetten op fietsstimulering.

Afbeeldingen

  • Fotograaf Eric Fecken
  • Fotograaf Eric Fecken