Direct naar de content

Grote verkeerscontroles in Rotterdam

Gemeente Rotterdam en Politie Rotterdam zetten steviger in op verkeersveiligheid. Om asociaal rijgedrag aan te pakken, gaat de politie vanaf september tien grote verkeerscontroles houden.

De politie handhaaft één keer per maand op steeds een andere plek in de stad op bijvoorbeeld bumperkleven, rijden met alcohol en/of drugs, geen richting geven, te snel rijden, rechts inhalen, geen voorrang verlenen, tegen de richting in rijden door fietsers. Dit doet zij tot april 2018, naast de reguliere verkeerscontroles in de wijk.

Asociaal rijgedrag
“Asociaal gedrag in het verkeer is een bron van ergernis voor veel Rotterdammers en maakt dat zij zich onveilig op de weg voelen”, aldus wethouder Joost Eerdmans (o.a. Verkeersveiligheid). “Bovendien is het gevaarlijk. Daarom nemen wij als gemeente, politie en Openbaar Ministerie allerlei maatregelen, die leiden tot meer bewustzijn van verkeersrisico’s en uiteindelijk beter gedrag in het verkeer. De 10 grote verkeerscontroles sluiten hier goed op aan.” De gezamenlijke maatregelen zijn vastgelegd in het 10-puntenplan Asociaal verkeersgedrag 2015-2018 .

Veilig op straat
De aanpak van asociaal rijgedrag is een van de speerpunten in het gemeentelijk beleid. Andere speerpunten zijn bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en senioren. Verkeerseducatie en het verbeteren van gevaarlijke kruispunten en wegen. Hiermee wil de gemeente bereiken dat eind 2018 25% minder verkeersdoden en 10% minder gewonden zijn gevallen. Ook moeten 40 black-spots (gevaarlijke kruispunten) zijn aangepakt en 10% meer Rotterdammers tevreden zijn over de verkeersveiligheid. Meer hierover staat in het Meerjarenplan 2016-2018 'Rotterdam Verkeersveilig'.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl