Direct naar de content

Grote steden dringen aan op financiële hulp voor woningcorporaties

De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Eindhoven doen een dringend beroep op de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling volgende week. De vijf steden pleiten voor urgente maatregelen voor de verbetering van de (financiële) positie van woningcorporaties. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamerleden dringen de steden aan op meer financiële steun en actie van de overheid om de bouw van betaalbare huizen de komende jaren zeker te stellen.

De G4 en Eindhoven zien een grote bouw- en verbouwopgave voor Nederland en signaleren tegelijk dat woningbouwcorporaties in de toekomst steeds minder financiële armslag hebben om hun steentje bij te dragen. Hiermee komt niet alleen de bouw van betaalbare huizen richting 2030 in gevaar. Ook afspraken rond verduurzaming zullen in verschillende regio’s niet gehaald gaan worden. De steden maken zich vooral zorgen over het wegvallen van geld dat nodig is om het financiële gat te overbruggen van huizen in het betaalbare segment. De steden stellen dat zonder extra geld van het Rijk de komende jaren minder betaalbare huizen gebouwd zullen worden. Om de bouw op gang te houden stellen de steden een aantal maatregelen voor.

Corporaties meer middensegment woningen laten bouwen
De markt laat momenteel vanwege stijging bouwkosten en hoge rente een tekort aan bouw zien van middenhuurwoningen. De steden willen dat woningcorporaties in dit gat springen, zodat deze huizen waar veel vraag naar is, alsnog snel gebouwd kunnen worden. Voordeel van een grotere rol voor corporaties is dat er meer betaalbaar gebouwd wordt in de stedelijke regio’s met zekerheid dat het voor langere tijd in het betaalbare segment blijft. Daarnaast pleiten de steden voor regulering van het middensegment van de huurmarkt om dit te bereiken.

Verbetering van bestaande woningen
Grote steden hebben veel bestaande huizen die te maken hebben met funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, bodemdaling, loden leidingen en/of bijvoorbeeld aardgasvrij maken. Het gaat zowel om corporatiewoningen als om woningen in particulier bezit. Deze huizen toekomstbestendig maken is complex, zeer kostbaar en een kwestie van lange adem. Daarom stellen de steden de oprichting van een langjarig Rijksfonds voor om deze huizen te verbeteren.

Verlaag de belastingdruk
De steden vragen om verlaging van de belastingdruk voor de corporatiesector, zodat zij meer geld overhouden voor investeringen.

Dringende oproep
Het aanpakken van het tekort aan betaalbare woningen blijft een grote uitdaging in Nederland. De steden benadrukken de noodzaak van langdurige steun en financiële maatregelen van het Rijk om deze uitdaging aan te gaan.

Persbericht is namens G4 en Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl