Direct naar de content

Grote belangstelling voor onthulling Verloren Parel

ontwerp geïnspireerd op elementen uit Het Park

Meer dan 120 kinderen van basisscholen OBS Het Landje, OBS Delfshaven, de Rotterdamse Schoolvereniging en bewoners uit de omgeving waren vrijdag 9 oktober aanwezig bij de feestelijke onthulling van de Verloren Parel. Deze levensgrote parelketting, een speelelement en kunstwerk in één, is aangelegd in Het Park.

Na uitleg over de parel in de zoetwatermossel van Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum onthulde de voorzitter van de gebiedscommissie Centrum, Suardus Ebbinge, samen met kinderen en bewoners, de grote schelp met het speelfonteintje.
 

Elementen uit Het Park ter inspiratie
Madeleine Berkhemer, ontwerpster van de speelplek heeft het ontwerp samen met de gemeente uitgewerkt. Haar idee voor de parelketting is geïnspireerd op het bochtige lijnenspel van het oorspronkelijke parkontwerp van Zochers, op dieren die voorkomen in het park (de zoetwatermossel) en op de fantasie van kinderen (reuzenkralen).

Samen met de omgeving
Met de aanleg van de Verloren Parel gaat een lang gekoesterde wens van kinderen en ouders uit het centrum in vervulling. Het speelelement bestaat uit een levensgrote gebroken parelketting (van ongeveer 50 meter) en een grote schelp met daarin een speelfonteintje. Het bevindt zich midden in Het Park op de weide tussen het Koetshuis en Parkheuvel in.

De speelplek is nog een initiatief van de voormalige deelgemeente Centrum, die budget beschikbaar heeft gesteld voor een natuurlijke speelplek in Het Park. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het Park is een belangrijk speerpunt in het gebiedsplan van de gebiedscommissie Centrum, die de speelplek als een belangrijke stap ziet. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het Park is een belangrijk speerpunt in het gebiedsplan van de gebiedscommissie Centrum, die de speelplek als een belangrijke stap ziet. Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is het project uiteindelijk mogelijk gemaakt.

De speelplek maakt onderdeel uit van de renovatie van Het Park die in 2011 werd ingezet.Het Park wordt sinds 2011 gerenoveerd op basis van de plannen van de Zochers (19e eeuw) en wensen van de hedendaagse bezoeker. Ook past de speelplek in de gebiedsvisie Hoboken 2030 en het programma Gastvrije Stad van de gemeente.

www.rotterdam.nl/deverlorenparel


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de gebiedscommissie Centrum kunt u contact opnemen met Odiel Kok, 06-53712728.

Met vragen over het project met Petra van Someren, 06- 12163507.