Direct naar de content

Grote aanpak verbetering woonkwaliteit Eilandenbuurt Carnisse

De eilandenbuurt in Carnisse moet een buurt worden waar bewoners graag willen blijven wonen. Daarom gaat de gemeente Rotterdam samen met woningcorporatie Woonbron het project Woonkwaliteit Eilandenbuurt uitvoeren. Door het aankopen van woningen van particuliere eigenaren en beleggers, gaat Woonbron woningen opknappen en, waar het kan, samenvoegen. Eigenaren zijn niet verplicht hun huis te verkopen. Ook zet Woonbron zich actief in voor goed beheer van de VvE’s en stimuleert andere eigenaren om te investeren in hun woning.

,,Iedereen profiteert van goed onderhouden huizen en een breder woningaanbod’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,De mensen die nu al op Zuid wonen en het beter krijgen moeten daar kunnen blijven. Bewoners die gezinsuitbreiding krijgen verlaten bijvoorbeeld vaak de wijk omdat er een tekort is aan grotere woningen.’’ Nu bestaat de Eilandenbuurt nog uit eenzijdige blokken met dezelfde kleine portiekflats.

Aantrekkelijke buurt

De Rotterdamse wijk Carnisse scoort niet goed in de wijkprofielen. Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners er maar kort wonen. Veel woningen worden opgekocht door beleggers. De gemeente Rotterdam en Woonbron willen dit tij keren en samen met eigenaar-bewoners die hier graag willen blijven wonen, werken aan een betere en bestendige buurt. Het streven is om met een goede mix van verschillende kwaliteitswoningen te werken naar een aantrekkelijke buurt die schoon, veilig en mooi is. Om het project Woonkwaliteit Eilandenbuurt uit te kunnen voeren, heeft het college van B&W besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen op de woningen die hiervoor in aanmerking komen.

Samenvoegen en vergroten

Woonbron wil, als ‘betrokken buurman’, samen met de bewoners in de Eilandenbuurt de schouders eronder zetten om de buurt te verbeteren. Eigenaren die toch al van plan zijn hun huis te verkopen, kunnen hun woning te koop aan bieden aan Woonbron. Woonbron koopt deze woningen aan en knapt ze vervolgens op. Of voegt ze waar mogelijk samen om zo grotere woningen te maken. De samengevoegde woningen worden daarna door Woonbron verhuurd. Eigenaren die hun woning niet willen verkopen, worden gestimuleerd om in VvE-verband te kijken naar mogelijkheden voor het opknappen van de woning. Ook gaat Woonbron VvE’s ondersteunen om zo het beheer en onderhoud van de woningen te verbeteren. Medewerkers van Woonbron, zoals de wijkconciërge, zijn dagelijks in de buurt te vinden

Eilandenbuurt Carnisse

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken gemeente Rotterdam, Rijk, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. De focuswijken van Zuid worden locaties waar het voor iedereen prettig is om te wonen: voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en starters. Dit geldt voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners en sociale stijgers; bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid. Juist door het tekort aan grotere woningen verlaten deze mensen, die in Zuid zijn opgegroeid, hun eigen wijk zodra ze er financieel op vooruit gaan. Daarom gaat de gemeente op een aantal plekken fors investeren. De Eilandenbuurt in Carnisse ís zo’n wijk.

Het besluit van het college is een voorlopig besluit. Op 28 januari 2021 besluit de gemeenteraad over de toekomst van de Eilandenbuurt.

Meer informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/eilandenbuurt