Direct naar de content

Grootste walstroominstallatie van Europa in gebruik genomen op de Landtong Rozenburg

Een nieuwe mijlpaal in de energietransitie van de Rotterdamse haven is bereikt: de ingebruikname van de grootste walstroominstallatie van Europa op de Landtong Rozenburg. Beide kraanschepen van Heerema Marine Contractors, de Thialf en de Sleipnir, liggen hier succesvol aan de walstroom. Zij ontvangen duurzaam opgewekte stroom van het naast gelegen windpark van Eneco. Het wallstroomproject betreft een samenwerking tussen Heerema, Eneco, Port of Roterdam en de gemeente Rotterdam en is een noodzakelijke stap op weg naar een duurzame en klimaatneutrale stad en haven.

Jaarlijks bezoeken bijna 30.000 schepen de Rotterdamse haven. Waar deze nu nog energie opwekken uit vervuilende dieselgeneratoren, levert walstroom groen opgewekte stroom, direct vanaf de wal. Hierdoor kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen en dat levert flink wat milieuvoordelen op: minder CO2-uitstoot, een schonere lucht en minder geluidsoverlast voor de directe omgeving.

Uniek

De walstroomaansluiting op de Landtong heeft een vermogen van 20 MW, het energie-equivalent van zo’n 15.000 woningen. Hier ontvangen de kraanschepen van Heerema als eerste ter wereld groene walstroom, direct van het naastgelegen windpark. Wanneer de Thialf en de Sleipnir hun motoren uitzetten wanneer ze aan wal liggen, levert dat een besparing op van 15.000 ton CO2, 20 ton fijnstof, 5 ton zwavel en een aanzienlijke hoeveelheid stikstof, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 5.000 dieselauto’s.

Forse impuls

Reden temeer om vaart te maken met de verdere uitrol van walstroom in Rotterdam. Met een gezamenlijke strategie van gemeente en havenbedrijf bereidt de Rotterdamse haven zich voor op de transitie naar een schonere scheepvaart. De ambities zijn groot. Minimaal 90 procent van de offshore, ferry’s, cruise- en roll-on-roll-off-schepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruikmaken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof.

“We willen in de komende jaren een forse impuls aan walstroom geven”, zegt Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. “Met de ingebruikname van de walstroominstallatie op de Landtong hebben we een mooie mijlpaal bereikt. Als straks ook zeeschepen en cruiseschepen aan de stekker gaan wanneer ze aan de kade liggen, kunnen ook die vervuilende dieselgeneratoren uit. Dat levert een enorme gezondheidswinst op voor de Rotterdammers, schonere lucht en minder geluidsoverlast”.

Walstroomproject Landtong

Het walstroomproject op de Landtong startte voor het eerst in 2017 en sinds het idee geboren is, werken de partners samen om deze duurzame ambitie te realiseren. Er is enorm veel werk verricht om deze installatie mogelijk te maken. Zo is er 16 km aan bekabeling geïnstalleerd aan boord van de schepen, is de bouw van een onshore E-house gerealiseerd, en zijn er meer dan 40.000 werkuren in dit project gaan zitten.

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema: “We zijn er trots op dat we het schip van Heerema met succes kunnen aansluiten op walstroom. Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking en hard werken van alle betrokkenen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Heerema en dat maken we waar door sinds 2020 CO2-neutraal te zijn. Elk jaar, vanaf nu t/m 2026, hebben we onze beoogde emissiereducties bepaald en door het aansluiten op walstroom verminderen we onze totale impact met 5%, waarmee we voldoen aan onze doelstelling voor het eerste jaar! We kijken uit naar de invoering van meer duurzaamheidsmaatregelen om deze reis voort te zetten.”

Frans van de Noort, Eneco’s Chief Operations Officer: “We zijn verheugd over de lancering van ons eerste walstroomproject. Het is uniek dat de stroom wordt geleverd door de windturbines even verderop. Een echt duurzame manier om schepen van stroom te voorzien terwijl ze in de haven liggen. De samenwerking met Heerema, de gemeente Rotterdam en de andere partners is essentieel geweest voor de succesvolle afronding van dit project en we kijken ernaar uit om de walstroom in de haven van Rotterdam verder uit te breiden via Rotterdam Shore Power BV, onze joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam.”

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “De installatie van walstroom voor Heerema schepen op Landtong Rozenburg past in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven. Walstroom speelt daarin een belangrijke rol.”

Walstroom in Rotterdam

In de afgelopen tien jaar is op de meeste kaden al walstroom gerealiseerd voor binnenvaartschepen. In de Rotterdamse haven heeft de terminal van Stena Line in Hoek van Holland walstroom. Voor de Lloydkade en de Parkkade liggen de plannen klaar voor een walstroomaansluiting voor kleine zeeschepen. Ook vindt er onderzoek plaats naar de aanleg van walstroom op vier Rotterdamse terminals en komt er een proef naar de inzet van mobiele walstroom voor kades met weinig ruimte, zoals containerterminals.

Daarnaast gaat de gemeente investeren in een walstroominstallatie van Cruise Port Rotterdam. Met een jaarlijkse aankomst van meer dan 100 cruiseschepen is Cruise Port Rotterdam belangrijk voor de lokale economie en het toerisme in de stad maar zorgt ook voor luchtverontreiniging. Door het gebruik van walstroom vermindert de verontreiniging aanzienlijk. Zo’n 65% van de cruiseschepen die Rotterdam aandoen kunnen daarvan gebruik maken.