Direct naar de content

Groep Nul voor alle Rotterdamse peuters

Meer kwaliteit in de voorschoolse periode

Alle Rotterdamse peuters van 2 tot 4 jaar gaan vanaf komend jaar naar één kwalitatief hoogstaande voorschool met tenminste één hbo’er voor de groep. De zogeheten Groep Nul komt in de plaats van de huidige veelheid aan opvangvoorzieningen. Kinderen die risico lopen op een taalachterstand krijgen bovendien zes uur gratis opvang naast de zes uur opvang waar alle kinderen recht op hebben.

Rotterdam zorgt daarmee niet alleen voor een plek voor iedere peuter, maar ook voor hoge kwaliteit van voorschoolse educatie. “Iedere peuter krijgt de kans om zich in een stimulerende omgeving te ontwikkelen en optimaal voor te bereiden op de basisschool”, zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). “Iedereen is het er wel over eens dat de kwaliteit van de voorschool omhoog moet.”

Met de introductie van één voorschool voor alle peuters maakt Rotterdam een eind aan de conjunctuurgevoelige waaier van opvangvoorzieningen, variërend van gemeentelijke peuterspeelzalen, particuliere kinderdagverblijven, Groepen Nul en varianten met voor- en vroegschoolse educatie (vve). ‘’Het huidige stelsel van kinderopvang is niet langer houdbaar en wenselijk,’’ zegt De Jonge. ‘’Afhankelijk van de economie en de financiële situatie van ouders, switchen peuters tussen kinderopvang en de veel goedkopere peuterspeelzalen. Dat is slecht voor de peuters, maar ook voor de opvanginstellingen.” Door alle peuters 6 uur opvang te bieden op de voorschool, wordt ook de huidige wachtlijst voor de peuterspeelzaal opgelost.

Samen opgroeien
Eén voorschoolse voorziening voor alle peuters, Groep Nul nieuwe stijl, maakt bovendien een einde aan de segregatie tussen kinderen van werkende ouders (die veelal naar de kinderopvang gaan) en kinderen van niet werkende ouders (die in de peuterspeelzaal terecht komen). De Jonge: “In Rotterdam vinden onderwijsveld, opvanginstellingen en gemeente dat kinderen die samen opgroeien ook naar dezelfde voorschoolse voorziening moeten kunnen. Kinderen ontwikkelen daar spelenderwijs de vaardigheden die zij nodig hebben om in een grote stad als Rotterdam samen te leven.”

Verbonden aan basisschool
De Groepen Nul nieuwe stijl zijn verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep één makkelijk. Ook gaat informatie over de ontwikkeling van het kind niet verloren. Net zoals op de basisschool, krijgen ook alle Groepen Nul een hbo’er voor de groep. De Groep Nul nieuwe stijl is gericht op spelend leren en besteedt aandacht aan taal- en rekenontwikkeling, zodat peuters zonder taalachterstand aan groep 1 beginnen.

Extra uren voor doelgroepkinderen
Alle peuters krijgen recht op tenminste 6 uur opvang. Ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijk tarief. Doelgroepkinderen (kinderen die kans lopen op een taalachterstand) krijgen daar bovenop 6 uur gratis opvang. Werkende ouders kunnen naar behoefte extra uren inkopen. ‘’Een groot voordeel van één voorschoolse opvang is dat ouders die hun baan verliezen niet hoeven te switchen. De peuters kunnen gewoon op de Groep Nul blijven,’’ aldus De Jonge.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder Hugo de Jonge, t.agema@rotterdam.nl,
tel. 0651074786 .

www.rotterdam.nl/pers


Noot voor de redactie: