Direct naar de content

Groener Hoogkwartier door deelmobiliteit

Mobility Challenge van start

Afgelopen zaterdag is in het Hoogkwartier de Mobility Challenge van start gegaan: een experiment waarbij negentig bewoners en ondernemers uit het Hoogkwartier de uitdaging aangaan om twee maanden gebruik te maken van deelvervoer zoals deelauto’s, deelfietsen en het openbaar vervoer. Dertig deelnemers laten hiervoor hun auto staan in een parkeergarage buiten de wijk. De vrijgekomen parkeerplekken worden tijdelijk omgebouwd tot groene plekken. Doel van het experiment is zichtbaar maken wat nieuwe vormen van mobiliteit zoals deelmobiliteit kunnen betekenen voor de openbare ruimte in de buurt.

Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit) was aanwezig bij de feestelijke start van de Mobility Challenge en opende de “mobiliteitshub”. Op deze locatie – op de Hoogstraat ter hoogte van nr 89 – staan (elektrische) auto’s, fietsen en bakfietsen die deelnemers aan het experiment kunnen gebruiken.

De Mobility Challenge
De Mobility Challenge is een samenwerking tussen Stadslab Hoogkwartier en de gemeente Rotterdam om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken. Stadslab Hoogkwartier is een initiatief van Marco Stout (stadsmaker) en Sanne van Manen (architect vanuit ‘bewoner’ architectenbureau MVRDV).

Het idee is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners van het Hoogkwartier aan meer openbare ruimte en groen in de wijk. In het Hoogkwartier zijn 768 parkeerplekken op straat. Deze parkeerplekken nemen meer ruimte in dan het groen in de wijk! Daarbij staan de auto’s ook nog eens 95% van de tijd stil! Als bewoners gebruik maken van deelvervoer in plaats van de eigen auto ontstaat er ruimte. De auto wordt immers gedeeld; elke deelauto vervangt pakweg 5 gewone auto’s. Maar hoe werkt dat dan? En hoe ervaren deelnemers het om gebruik te maken van deelvervoer? Dat gaan we leren in dit experiment.

Wethouder Bokhove: “Het is een mooi experiment waarin bewoners en gemeente met elkaar samenwerken en leren door te doen en te experimenteren. Juist het enthousiasme uit de wijk is hierbij belangrijk. Bewoners krijgen de kans om mee te denken, nieuwe vormen van mobiliteit uit te proberen en hier ook iets voor terug te krijgen in de vorm van een betere, gezondere leefomgeving.”

Deelmobiliteit geen doel, maar middel
“Deelvervoer kan een bijdrage leveren aan het creëren van een (binnen)stad die levendig en gezond is, en daarnaast nog steeds goed bereikbaar” aldus Marco en Sanne van het Stadslab Hoogkwartier.

Doel van het experiment is om mensen ervan bewust te maken dat invulling van hun mobiliteit ook invloed heeft op de openbare ruimte in onze stad. Deelmobiliteit is geen doel op zich, maar levert een essentiële bijdrage aan een aantrekkelijke, gezonde en economisch sterke stad. Iedere Rotterdammer moet volop kunnen genieten van wat onze stad te bieden heeft. Mensen moeten er kunnen leven, werken en zich eenvoudig kunnen verplaatsen met plezier. Deelmobiliteit is slim, gezond en voor iedereen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl