Direct naar de content

Groene Landtong voor Rozenburg bijna een feit

Gemeente in gesprek met Havenbedrijf over alternatieve ontwikkellocatie

Maandagavond 2 maart bracht wethouder Kleine Kernen, Barbara Kathmann persoonlijk het goede nieuws naar Rozenburg dat de Landtong haar groene karakter behoudt. In een eerdere fase werden de plannen van het Havenbedrijf om distributieloodsen op de Landtong te bouwen, na veel commotie onder de inwoners van Rozenburg en een protest waar ruim 1.000 Rozenburgers hun stem lieten horen, in de ijskast gezet.

Momenteel wordt er samen met het Havenbedrijf gekeken wat het groen blijven van de landtong betekent voor onder andere het wijzigen van het bestemmingsplan en waar elders in de havenactiviteiten van het Havenbedrijf kunnen plaatsvinden. Heugelijk nieuws voor Rozenburg dus maar wel met de kanttekening dat de komende 3 maanden worden uitgetrokken om alle consequenties van het besluit goed uit te zoeken. De wethouder heeft toegezegd voor de zomer van 2020 terug te komen met het resultaat van deze besprekingen.  

Dat de Landtong niet verder bebouwd of ontwikkeld gaat worden door het Havenbedrijf en haar groene karakter behoud is bijzonder positief nieuws voor de Rozenburgers. De Landtong wordt door de Rozenburgers, waarvan de meesten hun boterham verdienen in de omliggende industrie, ervaren als een oase waar zij na een drukke werkweek even kunnen ontspannen.

Het geplande walstroom project van Heerema vindt wel doorgang, maar zal zoals samen met de inwoners van Rozenburg in het participatietraject werd bedacht, groen gerealiseerd worden. De vervanging van de bestaande windturbines vindt doorgang, evenals de toevoeging van extra 2 windmolens. Beide realisaties zijn in eerdere participatiebijeenkomsten besproken en worden gerealiseerd onder voorbehoud van wijzigingen in de aanbesteding en/of de daarbij toegezegde afspraken.

Ook hiervoor heeft een participatietraject plaatsgevonden. De gebiedscommissie heeft erop aangedrongen dat de gemeente Rotterdam er alles aan moet doen om bij het Rijk gedaan te krijgen dat ook in de toekomst de landtong niet extra wordt belast met windmolens. Rozenburg heeft meer dan haar deel bijgedragen. Groen betekent voor de gebiedscommissie ook groen. 

De thuisbasis van de oeverzwaluwen, de buizerd en de Schotse Hooglanders en het recreatiegebied voor vele Rozenburgers blijft dus intact. Na de periode van 3 maanden kennen we alle consequenties van dit besluit en kunnen we aan de slag met een nieuw bestemmingsplan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dit betreft een persbericht van de Gebiedscommissie Rozenburg.


Noot voor de redactie:

Dit betreft een persbericht van de Gebiedscommissie Rozenburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichter van het gebied Monique van Leeuwen 06 146 44 246 mi.vanleeuwen@rotterdam.nl