Direct naar de content

Groen licht voor ontwikkeling Feyenoord City

Rotterdam bereikt opnieuw een mijlpaal. Na vele jaren waarin verschillende plannen voor een nieuw voetbalstadion de revue passeerden, is er nu groen licht voor de ontwikkeling van Feyenoord City. De gemeenteraad van Rotterdam nam vandaag met een ruime meerderheid een positief besluit over gemeentelijke deelname aan dit plan. Feyenoord City omvat naast een nieuw stadion ook een grote gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid en een tweede leven voor De Kuip.

Breed gedragen besluit
Het college van BenW, N.V. Stadion Feijenoord en de betaald voetbalorganisatie Feyenoord zijn dan ook zeer blij met de instemming van de gemeenteraad. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën en Sport): “We hebben samen met de gemeenteraad sinds november vorig jaar toegewerkt naar een breed gedragen besluit. Bij een project met deze impact moet je daar wel naar streven en het is geweldig dat zoveel partijen achter dit plan zijn gaan staan. We kunnen nu aan de slag met de verdere voorbereiding voor Feyenoord City, want ook na dit besluit moet er nog heel veel gebeuren. Maar het is zeker een goed begin."

Top Nederlandse competitie
Ook President Commissaris Gerard Hoetmer van Feyenoord is blij dat zijn club verder kan gaan met de ontwikkeling van Feyenoord City. “Het nieuwe stadion geeft ons straks de mogelijkheid structureel mee te doen in de top van de Nederlands competitie. We zijn verheugd dat de gemeente samen met ons wil werken aan de verdere ontwikkeling van Feyenoord City. Wij gaan er alles aan doen om er een succes van te maken. ”

Investering gemeente
De gemeente gaat voor 135 miljoen euro investeren in het project: 40 miljoen aan aandelen waar de gemeente dividend voor krijgt en 60 miljoen uit gronduitgifte waarvoor de gemeente jaarlijks de erfpachtcanon krijgt. Het dividend en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering een beperkte invloed heeft op de begroting. Ook stelt de gemeente 35 miljoen beschikbaar voor de investeringen in de infrastructuur, waarvan een deel van de projecten passen in het Rotterdamse verkeersplan en ook los van de ontwikkeling Feyenoord City goed zijn voor de stad.

Over Feyenoord City
Het plan Feyenoord City voorziet in de herontwikkeling van het gebied rond het huidige stadion. Er is ruimte voor wonen, werken, sporten, onderwijs en recreëren. Het programma bestaat uit 325.000 m2 (exclusief parkeren), een gebied dat loopt van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas (Veranda West) tot en met De Kuip. Het huidige stadion wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. In het gebied komen onder meer 1500 woningen, winkels, sport- en onderwijsfaciliteiten, uitgaansgelegenheden en hotels.

Start bouw
De bouw van het nieuw stadion kan – op z’n vroegst – in 2019 starten. Dat heeft te maken met allerlei voorbereidingen: het verplaatsen van bestaande bedrijven, het bouw- en woonrijp maken van de gronden enzovoort. Eén van de eerste projecten is dan de bouw van het stadion. Daar speelt Feyenoord zijn eerste wedstrijd naar verwachting in het seizoen 2022-2023. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna; de ontwikkeling van de rest van het gebied gaat dan nog circa tien jaar door.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl of met Ruud Bijl, woordvoerder Feyenoord City, 06 – 53 19 78 64

Heeft u vragen over de raadsbehandeling? Neem dan contact op met Patrick Schouteten, tel: 06 – 51812508