Direct naar de content

Gezamenlijke publiek-private aanpak crimineel geld op Rotterdam Zuid in de maak

Geldtransactieorganisaties en de Rotterdamse overheid ontwikkelen samen een strategie om criminele activiteiten door agentschappen aan te pakken. Hierover zijn zij vorige week – in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb – in gesprek gegaan. In oktober 2017 werd tijdens controles en invallen geconstateerd dat agentschappen op Rotterdam-Zuid onder meer illegaal gokken faciliteren, illegaal drank verkopen en beschikten over vals geld. Het is voor het eerst dat publieke en private partijen op dit thema op een dergelijke manier preventief optrekken.

De actiedag in oktober was de aanleiding voor onder andere politie, OM, gemeente Rotterdam en brancheorganisatie NVGTK (Nederlandse Vereniging Geld Transactie Kantoren) om met elkaar in gesprek te gaan. Doel van het overleg was om problemen meer structureel aan te pakken. Zowel door de branche als vanuit de overheid waren voorafgaand aan dit gesprek al stappen gezet: twee kantoren zijn door de gemeente vanwege de geconstateerde overtredingen tijdelijk gesloten. Geldtransactieorganisaties zijn onder meer gestopt met bestaande foute agenten; zij hebben voorkomen dat nieuwe agenten zouden starten en waar geen geldtransacties (meer) werden verricht, hebben zij de uiterlijke moneytransfer-kenmerken weggehaald.

Peter Mulders voorzitter van de branchevereniging NVGTK: ‘De actiedag in oktober was voor ons een zwarte dag. Tegelijkertijd is het een stimulans om samen met de overheid onze branche te verbeteren. Dit is een taak van de overheid en ons als branche. Daarom ben ik ook blij met de afspraken die zijn gemaakt.’

De gezamenlijke aanpak tussen overheid en private partijen moet er uiteindelijk toe leiden dat malafide agentschappen geen kans meer krijgen op Rotterdam-Zuid en dat de bonafide agentschappen geen last ondervinden van branchevervuiling.
Burgemeester Aboutaleb deed als afsluiting van het overleg een oproep samen te werken tegen malafide MTO-agenten en deze vorm van ondermijnende criminaliteit. ‘Als overheid treden we hard op tegen ondermijning, het is goed dat de branche zelf ook haar verantwoordelijkheid neemt. Het waardevolle systeem voor geldtransacties in onze internationale stad mag niet misbruikt worden door criminelen.’


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Mulders, voorzitter van de branchevereniging voor geldtransactiekantoren (NVGTK) 06 5355 6191 of Frank Vermeulen, communicatie Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam 06 5333 5902