Direct naar de content

Gerben Wigmans nieuwe concerndirecteur Stadsbeheer

Het college van B&W heeft besloten Gerben Wigmans per 1 april a.s. te benoemen tot concerndirecteur Stadsbeheer. 
 

Gerben Wigmans is sinds 1993 werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Als directeur heeft hij ruime ervaring opgedaan met de werkzaamheden binnen Stadsbeheer. Op dit moment werkt hij als directeur Schone Stad en vervult hij sinds 1 november 2016 tevens de functie van waarnemend concerndirecteur van deze organisatie. Gerben Wigmans is mede verantwoordelijk geweest voor de succesvolle samenvoeging van Roteb, Stadstoezicht en Gemeentewerken naar één Stadsbeheer.
Gelet op de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren, is er een breed gedeelde opvatting dat Gerben Wigmans de juiste persoon voor deze functie is.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl