Direct naar de content

Genomen besluiten raadsvergadering

Donderdag 11 januari

In memoriam

De gemeenteraad nam afscheid van mevrouw G. J. V. (Gerda) Eeuwijk (D66).

De gemeenteraad heeft…

…         gedebatteerd over uitspraken van de burgemeester over salafisme in een radioprogramma. Een motie van treurnis (Leefbaar Rotterdam, VVD) is verworpen;

…         de onderzoeksvragen vastgesteld van het eenvoudig raadsonderzoek naar de vertraging, kostenoverschrijding, projectsturing en het bestuurlijk handelen van en rond de ombouw van de Hoekse Lijn. De raad benoemde de heren L.C. (Leo) Bruijn (PvdA), L.P.M. (Leo) de Kleijn (SP), S.J.J. (Samuel) Schampers (D66), J.W. (Jan-Willem) Verheij (voorzitter, VVD) en L. (Luuk) Wilson (Leefbaar Rotterdam) tot leden van de onderzoekscommissie en gaf de opdracht uiterlijk 15 februari te rapporteren aan de raad;

…         vergaderd over het Rekenkamerrapport ‘Scheiding van waarde: onderzoek naar de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid’. De rekenkamer concludeert dat de afvalscheidingsdoelen niet worden gerealiseerd en doet verschillende aanbevelingen. Bijvoorbeeld om afvalscheiding aan de bron te blijven stimuleren. Alleen zo kan op korte termijn de afvalscheiding verhoogd en de afvalrekening verlaagd worden.De raad stemde – met algemene stemmen – in met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De volgende moties zijn aangenomen:

…   mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit beëdigd als plaatsvervangend gemeentelijke (kinder)ombudsman;

…    de geheimhouding bekrachtigd van de bijlagen die horen bij de collegebrief over het aandeelhouderschap Eneco.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het volgende (herziene) bestemmingsplan vast:

  • Prinsenland

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. 

Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.