Direct naar de content

Gecorrigeerde versie: genomen besluiten gemeenteraadsvergadering 29 april 2021

 

Personalia:

De heer T. (Thomas) Roskam is beëdigd als lid van de gemeenteraad. Hij volgt de heer E. (Ehsan) Jami op.

De gemeenteraad heeft:

  • het bestemmingsplan ‘De Prinsenmolen’  vastgesteld.
  • besloten tot de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisering van een woontoren in het Baankwartier (Downtown) .
  • een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Odeon aan de Gouvernestraat.
  • de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Hoek van Holland Centrum 2021 en de Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Slinge III 2021 ingetrokken.
  • de Verordening klachtbehandeling Rotterdam 2013 ingetrokken.
  • de hoofdpunten van beleid uit de Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond ‘Nabij en Passend’ vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het college toestemming gegeven een bid in te dienen ten behoeve van de Grand Départ van de Tour de France en hiervoor 14,9 miljoen euro beschikbaar te stellen, daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

De ‘Sportnota 2021 + Rotterdam Wereldse Sportstad’ vastgesteld en daarbij de volgende moties aangenomen:

Er is gedebatteerd over de voortgangsrapportage Jeugdzorg, alsmede over de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de initiatiefnotitie-Hoogwerf Jeugdhulp: Zorg om de jeugd. De volgende moties zijn hierbij aangenomen:

Er is gedebatteerd over het programma van eisen voor de herinrichting van het Hofplein, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Driemanssteeweg 15’ vastgesteld.

Bij het debat over de menselijke maat/maatwerk bij de gemeentelijke dienstverlening zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgang armoede- en schuldenaanpak zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgang van de aanpak High Impact Crime (HIC) zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Voorkom de vaccinatiekloof’ zijn de volgende moties aangenomen:

De motie ‘Verkoeling voor de viervoeters’ is aangenomen.

 

Raadsvergadering gemist en terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is gister live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.