Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 maart 2015

Initiatiefvoorstel

De SP diende een initiatiefvoorstel ‘Er is genoeg voor iedereen’ in. Het voorstel gaat onder ander over het eerlijker verdelen van de lokale lasten, het afschaffen afvalstoffenheffing en de lasten voor de armste Rotterdammers tot en met de lage middeninkomens te verlagen. Het voorstel wordt in ontvangst genomen en doorgeleid naar het college en de betreffende raadscommissies.

De gemeenteraad heeft….

  • beraadslagingen gevoerd over het vervolgtraject vernieuwing de Kuip. Dit op verzoek van PvdA, VVD, Leefbaar Rotterdam, Partij voor de Dieren, CDA, D66 en SP. Aanleiding hiervoor was dat deze week bekend werd dat de onderhandelingen tussen Feyenoord en BAM definitief zijn stopgezet;
  • enkele besluiten genomen met betrekking tot de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam;
  • de lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2014 en 2015 vastgesteld;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de geheime bijlagen die behoren bij de erfpachtovereenkomst tussen Woonstad en de gemeente.

Verordeningen

De raad stelde de Verordeningonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 213a GW Rotterdam 2015 vast. Deze verordening gaat over onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Rotterdam.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.