Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 17 oktober

Personalia
De raad heeft aan het eind van de vergadering afscheid genomen van tijdelijk raadslid P.J. (Peter Jan) de Werk. Na het herfstreces keert L.L.P.R. (Lies) Roest terug als fractievoorzitter van GroenLinks.

De gemeenteraad heeft…

…de geheimhouding bekrachtigd van de Monitor Grondexploitaties behorend bij de tweede herziening 2019;

…de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld ten behoeve van de realisatie van een woontoren Havenmeester aan de Baan 14-36 en Hoornbrekersstraat 13 en 17;

…de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam vastgesteld;

…gedebatteerd over het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel (bestuurlijke lus)’. Het bestemmingsplan is met een amendement aangenomen;

…een debat gevoerd over de voortgang naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Het komt niet in de buurt’ over het functioneren van wijkteams. De volgende moties zijn aangenomen:

…een twee minutendebat gevoerd over ‘Koersnota Schone Lucht’ (VVD en PvdA). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van PvdA en VVD een tweeminutendebat gevoerd over ‘Het Rotterdamse 5G netwerk’. De motie ‘Aanvullende veiligheidseisen 5G-netwerk’ (PvdA, VVD, CDA, Leefbaar Rotterdam) is met algemene stemmen aangenomen;

…een debat gevoerd over de ‘Nota dierenwelzijn 2019-2022’. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast werden de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over de ‘Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022’. Het voorstel is aangenomen;

…een debat gevoerd over het beleidskader ‘Fietskoers 2025’. Het beleidskader is aangenomen. Daarnaast werden de volgende moties aangenomen:

…gedebatteerd over de vijfde wijziging van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. De wijziging op de Subsidieverordening is met een amendement aangenomen. De motie ‘Geen gegraai in de zorg in Rotterdam!’ (Leefbaar Rotterdam) is aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Bescherming afvalligen en keuzevrijheid’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over ‘Wederom hulpvraag Vestia’ (PvdA). De motie 'Snel een oplossing voor Vestia' (PvdA, GroenLinks) is aangenomen;

…op verzoek van SP een debat gevoerd over ‘Laatste stand van zaken Wielewaal’;

…de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Minder roken, gezonder werken’ (DENK, GroenLinks, SP, VVD, PvdA, CU-SGP, Nida) aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Naar bloei door groei!’ (Raadslid Simons, Nestor gemeenteraad Rotterdam) is met algemene stemmen aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Uitnodiging aan Greta Thunberg voor een bezoek aan Rotterdam’ (PvdD) aangenomen.

Raadslid Verkoelen (50PLUS) diende het initiatiefvoorstel ‘Leven onder de armoedegrens is geen leven maar overleven!’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

De heer Van Eikeren (PvdA) diende initiatiefvoorstel ‘Dempen en bouwen’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Mevrouw Arsieni diende namens D66, PvdA, GroenLinks, Nida en DENK het initiatiefvoorstel ‘Werkbonus Werken moet lonen’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.