Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 3 oktober 2019

De gemeenteraad heeft….

 • een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren om een verbod op het verspreiden van confetti in de APV op te nemen, in behandeling genomen;
 • het voorstel om het burgerinitiatief 'Verkeersveiligheid Claes de Vrieselaan' in behandeling te nemen, aangenomen;
 • de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld;
 • de Verordening rechtspositie wethouders ingetrokken;
 • het bestemingsplan 'Het Lage Land – Oosterflank' vastgesteld;
 • diverse bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2020 (eigenaren en gebruikers) vastgesteld;
 • gedebatteerd over de voortgang van het welzijnswek in Feijenoord door Humanitas. De volgende moties zijn aangenomen: 

              'Ínstellen van een vertrouwenspersoon Humanitas'

             (DENK, NIDA)

             'Duidelijkheid en rust rond het welzijnswerk'

             (PvdA, D66, NIDA)

             'Welzijnswerk is geen wegkijk-werk'

             (50PLUS)

             'Verandering doet pijn'

             (50PLUS)

              'Draagvlak onder bewoners'

             (D66, SP, PvdA)

 • een debat gevoerd over het Masterplan Ouderen, bestaande uit het uitvoeringsprogramma 'Rotterdam ouder en wijzer' en de gebiedsatlas ouderen. De volgende moties zijn aangenomen:

            'Breng 'de vele gezichten in kaart'

            (CDA, CU-SGP)

            'Efficiênte 75+ huisbezoeken'

            (CDA)

            'Pak tekort ouderenwoningen aan'

           (GL, PvdA, 50PLUS, DENK, SP, CU-SGP)

            'Collectieve woningaanpassingen  voor ouderen'

           (GL, PvdA, 50PLUS, DENK, SP, CU-SGP)

            'Laat de YEPS meebeslissen'

            (SP, D66, 50PLUS, DENK, VVD, PvdA, GL)

            'Aanpak gezondheidsongelijkheid'

            (NIDA, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, GL,CU-SGP)

 • gedebatteerd over 'Falen aanbestedingsbeleid mantelzorgsteunpunt';
 • een debat gevoerd over 'Juiste cijfers sociale huurwoningen na sloop Tweebosbuurt'. De volgende motie is aangenomen:

           'Betere informatievervoorziening herstructurering'

           (DENK, VVD)

 • de volgende motie, vreemd aan de orde van de dag, aangenomen:

            'Inzage onderzoek corruptie haven'

            (Leefbaar Rotterdam, VVD, D66,   NIDA, DENK, CDA)

Ten slotte kreeg het Initiatiefvoorstel van DENK, Leefbaar Rotterdam en 50PLUS 'Inspraak van de Rotterdammer. Rotterdammers horen over de burgemeester' geen meerderheid in de gemeenteraad.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief  in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.