Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 september

De gemeenteraad heeft…

…de geheimhouding bekrachtigd van de (geheime) brief van het college inzake uitkomsten Quick scan Wigo4it en vervolgstappen op dit onderzoek;

…besloten tot openbaarmaking van geheime documenten met betrekking tot Eurovisie Songfestival 2020;

…besloten tot het aanwijzen van de heer M.J.E.M. (Marcel) van Dam als raadsgriffier ad interim;

…de uitgangspunten voor het meerjarig beleid voor bibliotheken vastgesteld;

…een debat gevoerd over horecagebiedsplannen. Bij dit debat is de actualiteitsaanvraag ‘Weigeren 24-uursvergunningen Centrum’ betrokken. De volgende moties werden aangenomen:

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam en DENK een debat gevoerd over ‘Bezuiniging metrosurveillanten’

…een debat gevoerd over ‘Tegen de klippen op?’ (Leefbaar Rotterdam, DENK);

…een debat gevoerd over ‘De betekenis van het Eurovisie Songfestival voor de stad’ (DENK);

…op verzoek van  Leefbaar Rotterdam, VVD en PVV een debat gevoerd over ‘Grof geweld tegen agenten’;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66, 50PLUS, VVD, CDA en Groenlinks gedebatteerd over ‘Het Warmtebedrijf Rotterdam en de Leiding door het Midden’;

…de motie vreemd aan de orde van de dag ‘De gevolgen van een lijntje’ (VVD) aangenomen.

Raadslid Van der Velden (PvdD) diende het initiatiefvoorstel ‘Lobbyen in Rotterdam inzichtelijk’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Veiligheid en Bestuur.

De heer Leeuwis diende namens GroenLinks en PvdA het initiatiefvoorstel ‘Schone Havens in Europa’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.