Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 4, dinsdag 9 juli en donderdag 11 juli

Besluitvorming dinsdag 9 juli

Op dinsdag 9 juli heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de voorstellen en ingediende moties en amendementen die besproken zijn op donderdag 4 juli.

De raadsleden Yildirim en Vonk dienden het initiatiefvoorstel ‘Van nationaliteit onbekend naar staatloos’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën.

Het raadslid Versnel diende het initiatiefvoorstel ‘Wapperen met die handel’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Veiligheid en Bestuur.

De gemeenteraad heeft…

…de geheimhouding bekrachtigd van:

  • De geheime brief van het college over de voortgang ontwikkeling Rijnhaven;
  • De geheime bijlagen behorende bij het voorstel met betrekking tot de kandidaatstelling van Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival 2020;

…besloten tot het wijzigen van de Verordening Individuele Studietoeslag Rotterdam 2018;

… de motie De vlucht vooruit (CDA, PvdA, GroenLinks) aangenomen. Deze motie werd tijdens een eerdere raadsvergadering ingediend bij het tweeminutendebat ‘Toekomst Rotterdam The Hague Airport’. Bij eerdere besluitvorming staakten de stemmen;

…een debat gevoerd over het herziene raadsvoorstel over de vaststelling van het Bestemmingsplan Zestienhoven. Het bestemmingsplan is met amendement ‘Laagje erbij op Meijersplein’ (VVD, CDA) aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van 50PLUS een debat gevoerd over ‘Woningcorporaties dragen niet financieel bij aan het opknappen van huizen die in het bezit zijn van particulieren’;

…een debat gevoerd over forensische zorg in de regio Rijnmond;

…op verzoek van GroenLinks, D66, VVD, CDA, PvdA, CU-SGP, en Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Boijmans op Zuid’. De motie Boijmans op Zuid (PvdA, GroenLinks, CDA, D66, VVD, DENK, PvdD, Leefbaar Rotterdam, Nida) is aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over Nota Rotterdam Schone Stad (VVD). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van DENK een tweeminutendebat gevoerd over Taxi in Actie. De motie Standplaatsen taxi’s Rotterdam (DENK) is aangenomen;

…de nota ‘Stad in transitie, cultuur in verandering: uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2021-2024’ besproken. Het voorstel is aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over het beleidskader Evenementen 2019 en een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) 2012. Het beleidskader is aangenomen. Het voorstel tot wijziging van de APV 2012 is met een wijziging aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de kandidaatstelling van Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival van 2019. Een gedeelte van de bespreking had een besloten karakter. De gemeenteraad heeft besloten om Rotterdam kandidaat te stellen als gaststad voor het Eurovisie Songfestival van 2020. De motie Ik wil alles met je delen (CDA, 50PLUS, VVD) is aangenomen;

…op verzoek van SP en 50PLUS een debat gevoerd over ‘Risicoprofileringssysteem SyRI onbetrouwbaar, inefficiënt en stigmatiserend. Beëindig SyRI onderzoek Bloemhof en Hillesluis onmiddellijk’;

…de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Srebrenica’ (DENK) aangenomen.


Besluitvorming donderdag 11 juli
Op dinsdag 9 juli heeft de gemeenteraad de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2019 gehouden. De voortgezette raadsvergadering op donderdag 11 juli stond in het teken van het afsluitende debat over de Voorjaarsnota 2019 en de besluitvorming.

Voorjaarsnota 2019
De voorjaarsnota is de meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP en het collegeprogramma 2018-2022. De nota dient als basis voor het opstellen van de begroting voor 2020.

Het college kiest er de komende jaren voor om onder andere extra te investeren in de energietransitie (68,2 miljoen euro), de zorg voor Rotterdammers (onder andere 18,5 miljoen voor uitvoeringskosten Wmo) en de inzet van extra handhavers om de stad schoon en veilig te houden (14 miljoen euro).

De Voorjaarsnota is in te zien via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

Bekijk de inhoudelijke bijdragen van de dertien raadsfracties terug. De fracties dienden 90 moties en een amendement in. Na reactie van het college en tijdens het afsluitende debat op donderdag 11 juli zijn de volgende moties aangenomen:

De voorjaarsnota is aangenomen. Leefbaar Rotterdam, DENK, Nida, SP, PvdD, PVV en 50PLUS stemden tegen. De zeven oppositiepartijen waren kritisch op de voorgestelde koers die volgens de partijen tekort schiet.

De gemeenteraad heeft…

…motie vreemd aan de orde van de dag Alles op z'n tijd (VVD, Leefbaar Rotterdam, PVV) met algemene stemmen aangenomen;

…raadsgriffier J.M. (Han) van Midden ontslag verleend per 3 oktober 2019 wegens zijn benoeming tot burgemeester van Roosendaal


Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.