Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 11 april

De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid en -wethouder Hans Simons.

De heer mr. A.H.P. (Arjan) van Gils (wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten) werd in de volgende functies benoemd: lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijk brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam, lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond, plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard en lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RGZ Zuidplas.

Initiatiefvoorstellen

Het raadslid Van der Velden (Partij voor de Dieren) diende het initiatiefvoorstel Rotterdams vestigingsklimaat voor proefdiervrije innovatie in life Sciences & Health aan. De strekking: haal proefdiervrije innovatie naar de stad en maak dierproeven overbodig.

Het raadslid Karremans (VVD) bood de raad het initiatiefvoorstel Integrale aanpak bezorgaso’s aan. Er ontstaan steeds meer onveilige sitiuaties op straat dooor het rijgedrag van bezorgscooterrijders. In het initiatief-voorstel staat welke maatregelen daartegen zouden moeten worden genomen.

De initiatiefvoorstellen komen later terug in de raad.

De gemeenteraad heeft……

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. U kunt daar alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.