Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 29 januari 2015

Personalia

R.S.A. (Rubinia) Tjon-A-Sam als burgerlid benoemd namens het CDA. E.C. (Christine) Eskes trad terug als burgerlid.

Initiatiefvoorstel

De PvdA diende een initiatiefnotitie in. De notitie heeft de titel ‘Samen leven in Rotterdam!’. In het stuk worden acht bouwstenen voor een Rotterdams samenlevingsbeleid benoemd. Het initiatief wordt doorgeleid naar het college en de betreffende raadscommissie.

De gemeenteraad heeft….

  • op verzoek van de volledige oppositie een debat gehouden over het gezamenlijk opstellen van de integratienota;
  • op verzoek van de PvdA gedebatteerd over de wijze van hulpverlening van een zorginstantie, naar aanleiding van het overlijden van een baby in een probleemgezin;
  • besloten tot het aangaan van een samenwerkingsbijeenkomst Beschermd Wonen 2015-2016;
  • besloten tot de wegonttrekking van het Digna Johannaviaduct. De Partij voor de Dieren en twee leden van de SP stemden tegen;
  • de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam gewijzigd;
  • de Hoofdlijnen aanbesteding Accountantsdiensten vastgesteld;
  • de geheimhouding bekrachtigd van het Eindrapport onderzoek naar de zorg en begeleiding van twee leerlingen van een school in het voortgezet onderwijs;
  • de geheimhouding bekrachtigd van de brief inzake de Erfpachtmaatregel Rotterdam Central District (RCD).

Verordeningen

De raad stelde de Verordeningen Leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2015 vast. Tegen stemden de SP en de Partij voor de Dieren. Een motie van PvdA, SP en Nida werd aangenomen. De motie droeg het college onder andere op de werkwijze van de bijzondere bijstand in lijn te brengen met de regels die tot nu toe werden toegepast in het Aanvullend minimabeleid leerlingenvervoer. Ook werd een motie van de SP en de Partij voor de Dieren aangenomen. De motie verzocht bij de minister het signaal af te geven om de verplichting van gemeenten signatuurvervoer aan te bieden te schrappen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.