Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 21 maart

Personalia

De gemeenteraad beëdigde de heer P.R. (Pieter) Schol (SP) tot burgerlid van een commissie.

De raad benoemde mevrouw O.A. (Xenia) Fayzulova tot burgerlid in de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De gemeenteraad benoemde de heer M. (Mohamed) Acharki tot lid van het algemeen bestuur van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

De gemeenteraad heeft…

…het voorstel met betrekking tot de aanbesteding van de controle van jaarrekeningen door de accountant aangenomen;

…het project ‘Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf’ als risicovol project aangewezen;

…besloten tot deelname aan het experiment centrale stemopneming Europese verkiezingen;

…het voorstel met betrekking tot de vergoeding van kosten voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangenomen;

…Feyenoord City aangewezen als toekomstig ontwikkelingsgebied met gebiedstype stedelijke knooppunten, en de welstandsnota Rotterdam 2012 dienovereenkomstig aan te passen;

…het voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de ParkShuttlebaan, gelegen tussen het metrostation Kralingse Zoom en gemeentegrens aangenomen;

…een debat gevoerd over het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 in verband met de invoering van een vuurwerkverbod en aanwijzen vuurwerkzones. Het voorstel is met een amendement aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het (herziene) actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022, ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie. Met 5 amendementen is het voorstel aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…op verzoek van de SP een debat gevoerd over 1 op de 10 adressen in Bloemhof en Hillesluis krijgen huisbezoek wegens risicomelding, de SP pleit voor een onmiddellijke uitstel en het instrument Systeem Risico Indicatie (SyRI) niet in te zetten’;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Rol hulpverlening rond dood Amerikaanse studente Kralingen’;

…een tweeminutendebat op verzoek van DENK gevoerd over Beveiliging islamitische instellingen. De motie Beveiliging islamitische instellingen (DENK, PvdA, D66, GroenLinks, NIDA, SP, 50PLUS, CU-SGP) is aangenomen;

…op verzoek van PvdD een tweeminutendebat gevoerd over De arbeidsmarkt van de toekomst;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een tweeminutendebat gevoerd over Aanpak jongensprostitutie / veiligheid homo-ontmoetingsplaatsen. De motie Wat het daglicht niet kan verdragen (Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD, PVV) is aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over verzoek van CDA over Einde RDM Makerspace. De motie Behoud het goede (VDA, PvdA, PvdD, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, DENK, D66, GroenLinks, NIDA, SP, CU-SGP) is aangenomen;

…de motie vreemd aan de orde van de dag Koester rijksmonumenten Blijdorp (VVD, D66) aangenomen.

Er werden twee initiatiefnotities ingediend:

Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Oud Mathenesse’ aangenomen.

Verordeningen
De gemeenteraad besloot tot intrekking van de verordeningen:

  • Bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg Delfshaven 2019
  • Bedrijveninvesteringszone gebruikers Stadionweg 2019
  • Bedrijveninvesteringszone gebruikers Veranda 2019

Voortgezette raadsvergadering op donderdag 28 maart
De raadsvergadering is geschorst. Op donderdag 28 maart wordt in een voortgezette raadsvergadering het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet, onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’ besproken. De moties die tijdens deze bespreking worden ingediend, worden tijdens de raadsvergadering op 11 april in stemming gebracht.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.