Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 21 februari

De gemeenteraad heeft…

…de geheimhouding van collegedocumenten die met de raad zijn gedeeld inzake Schiekadeblok/ LSI opgeheven;

…besloten tot het in uitvoering brengen van de grondexploitatie Haifaweg Zuid;

…het voorstel tot een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen in het plangebied Feyenoord City aangenomen;

…het voorstel tot aanwijzing van gronden overeenkomstig de Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van het project Urkersingel met algemene stemmen aangenomen;

…het Rekenkamerrapport ‘Werk aan de winkel; onderzoek naar het Rotterdamse jeugdwerkloosheidsbeleid’ besproken. Het raadsvoorstel is, na het aannemen van een amendement, met algemene stemmen aangenomen. Ook zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het voorstel tot vaststelling van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2019. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over Veilig Thuis. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van DENK een tweeminutendebat gehouden over Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. De motie Doelmatige uitvoering Rioleringsplan (DENK, VVD, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, SP, CDA, GroenLinks) is aangenomen;

…de raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag Stadhuis toegankelijk voor iedereen is met algemene stemmen aangenomen;

…de motie vreemd aan de orde van de dag Geef Rotterdammers de nacht (D66, PvdA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Rotterdam, SP) aangenomen.

Er werden twee initiatiefvoorstellen ingediend:

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.