Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 31 januari

De raadsvergadering is geschorst. Op donderdag 7 februari debatteert de raad over het voorstel met betrekking tot de voortgang van het Herstelplan Warmtebedrijf. Hieronder leest u de genomen besluiten van de gemeenteraad op 31 januari.

Personalia

De gemeenteraad nam afscheid van de heer J. (Jari) Esbeukman (Leefbaar Rotterdam) als lid van de gemeenteraad.

De raad beëdigde de heer J.W. (Hans) van Putten (Leefbaar Rotterdam) tot raadslid van de gemeenteraad Rotterdam.

De raad heeft…

…de Renovatie Museum Boijmans van Beuningen als risicovol project aangewezen;

…een raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag ‘Onderzoek naar ketenaanpak huiselijk geweld’ met algemene stemmen aangenomen.

…een korte verklaring afgelegd over de brief van de burgemeester met betrekking tot het rapport Het stroomstootwapen in de basispolitiezorg? Dit ging over de evaluatie van de pilot. Hierbij werd de motie Evaluatie van de taser (GroenLinks, DENK, D66, Nida) aangenomen;

… uitgebreid gedebatteerd over de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over het Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2022 Gelijke kansen voor elk talent. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de wensen en bedenkingen van de gemeentelijke participatie in het Investeringsfonds Guide Plus Sustainable Investment fund B.V. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd over ‘Zoveelste incident in en rondom het AZC in de Beverwaard‘, ‘Verslag informeel bezoek Oosterflank door burgemeester Aboutaleb en Wethouder Wijbenga‘, en ‘Burgemeester lobbyde bij Al Maktoum Foundation’;

…op verzoek van DENK en 50PLUS een debat gevoerd over de wijze van behandeling van het Rekenkamerrapport Schiekadeblok;

…een tweeminutendebat gevoerd op verzoek van PvdA, VVD en D66 over De gevolgen van huurstijgingen voor lokale ondernemers in de binnenstad. De volgende moties zijn aangenomen:

… op verzoek van PvdD een tweeminutendebat gevoerd over Een echte stevige start voor het ongeboren kind. De motie Bescherm het ongeboren kind tegen fijnstof (PvdD, CU-SGP, GroenLinks) is aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over De eerste stap voor LHBTI – voorlichting is een daalder waard (D66). De motie Eerste stap voor LHBTI – voorlichting is een daalder waard (D66, SP, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, PvdD, VVD, GroenLinks) is aangenomen;

…gedebatteerd in een tweeminutendebat op verzoek van CDA over Toekomst Bonnenpolder. De motie Geen nieuwe bebouwing in Bonnenpolder (PvdD) is aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd op verzoek van D66 over Initiatiefnota Diversiteit in straatnamen. De volgende moties zijn aangenomen:

…de motie vreemd aan de orde van de dag Geweld tegen hulpverleners ingediend door de VVD aangenomen;

Door de VVD werd het initiatiefvoorstel De Brede Rotterdamse MKB-toets ingediend.

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Reparatie bestemmingsplan Natuur- en recreatiegebied Schieveen vastgesteld.

Verordening
De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen aangenomen:

  • Verordening leningsverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014
  • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2018

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.