Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 29 november en donderdag 6 december

De raad heeft…

…gedebatteerd over het voorstel voor de transformatie en sloopplannen van de Tweebosbuurt. Het algehele voorstel is aangenomen. Er zijn 40 moties ingediend. De volgende moties zijn aangenomen:

… het Rekenkamerrapport ‘Het komt niet in de buurt’ besproken en stemde in met de hoofdconclusies en aanbevelingen. Er zijn 3 amendementen op het raadsbesluit aangenomen, daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…na herstemming de motie Rookvrije Diergaarde Blijdorp (DENK) aangenomen;

… besloten deel te nemen aan het experiment Centrale stemopneming voor de verkiezingen op 20 maart 2019;

…het initiatiefvoorstel-Büyükçifci 'Winkelen, vieren en herdenken als eenheid in diversiteit’ tot wijziging van de Verordening winkeltijden Rotterdam 2018' verworpen;

… op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd over Wachtlijsten Veilig Thuis. De motie Wegwerken wachtlijsten Veilig Thuis (Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, VVD, CU-SGP, 50PLUS, Nida Rotterdam, D66, CDA, DENK) is met algemene stemmen aangenomen;

…de motie vreemd aan de orde van de dag Boerkaverbod handhaving hoogste prioriteit (PVV) verworpen;

…de motie vreemd aan de orde van de dag Een lange termijn Agenda (ingediend door alle fracties) met algemene stemmen aangenomen;

…de motie vreemd aan de orde van de dag We luiden de noodklok, we tellen af (PvdD) aangenomen;

… op verzoek van Nida Rotterdam gedebatteerd over ‘Piet’. Er zijn 6 moties ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering van 20 december;

… op verzoek van Leefbaar Rotterdam gedebatteerd over ‘Bed, bad, brood in Rotterdam‘. Er zijn 3 moties ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering van 20 december.

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

  • Lage Weide
  • Ontwikkellocaties Sagenbuurt
  • Overschie

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. U kunt daar alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.