Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 18 oktober

Personalia

De gemeenteraad beëdigde de heer T.(Taoufik) Benalla (Nida) tot burgerlid van een commissie.

De raad benoemde J.G. (Jaap) Rozema (burgerlid Partij voor de Dieren) tot lid van de commissie tot Onderzoek van de Rekening.

Verder werden meerdere leden van het college benoemd als vertegenwoordigers in verschillende gemeenschappelijke regelingen als de Metropoolregio en DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook benoemde de raad de leden van de Algemene bezwaarschriftencommissie, kamer III.

De raad heeft…

… het Rekenkamerrapport ‘Werken onder druk, Onderzoek naar oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk’ besproken. Tenminste 7% van de Rotterdamse ambtenaren heeft in de afgelopen jaren een misstand ervaren, waarvan ze geregeld geen melding doen. De raad stemde in met de conclusies en nam een deel van de aanbevelingen over. De raad verzoekt het college onder andere te werken aan een open ambtelijke cultuur, het openstaan voor tegengeluiden en makkelijker een melding te kunnen doen. De volgende motie is aangenomen:

… het programma ‘Veilig@Rotterdam 2018-2023’ vastgesteld. De volgende moties werden aangenomen:

… ingestemd met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van een (tijdelijke) brug naast en ten oosten van de Suurhoffbrug;

… ingestemd met het voorstel tot onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Carnisse (nummer 2018-002)’ en met het voorstel tot onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Mijnkintbuurt fase 1’;

… op verzoek van DENK gedebatteerd over het demonstratiebeleid in Rotterdam.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Wielewaal’ vast. De volgende moties werden aangenomen:

Verordening

De raad stemde in met wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018. Het amendement Parkeervoorziening handhaven is met algemene stemmen aangenomen.

Verder stemde de raad in met de volgende Bedrijveninvesteringszone-verordeningen:

 • Pothof
 • Asterloplein
 • Boulevard Kralingen
 • Hart van Katendrecht
 • Hoogkwartier
 • Rotterdam Centrum
 • Nieuwe Binnenweg Centrum
 • Nieuwe binnenweg Delfshaven
 • Noorderboulevard
 • Oude Binnenweg
 • Winkelgebied Plein ’53
 • Prinsenplein
 • Stadionweg
 • Veranda en
 • Witte de Withkwartier.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.