Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 6 september

In memoriam

De raad nam afscheid van Frida Holleman, secretaris van de gemeenteraad.

Personalia

De raad benoemde Stefan Kroon en Leo de Kleijn tot leden van de commissie voor Verkiezingsaangelegenheden.

Linze Schaap is door de raad benoemd tot voorzitter van de Referendumcommissie.

De gemeenteraad beëdigde Alex Hallema (CDA) tot burgerlid van een commissie.

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) benoemd tot derde plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

De raad heeft…

… op verzoek van DENK gedebatteerd over de gang van zaken rond het publiekelijk noemen van namen van ambtenaren en het in twijfel trekken van hun integriteit. De fracties dienden vijf moties in. De volgende zijn aangenomen:

… de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Maak rapport Feyenoord City openbaar’ verworpen. De motie is ingediend door Partij voor de Dieren, Leefbaar Rotterdam, SP, 50PLUS, DENK, PVV, NIDA;

… besluiten genomen over zijn werkwijze en stelde het Reglement van Orde en de Commissieverordening vast. Nieuw is onder andere het werken met zogenaamde ‘stemvensters’. Besluiten over voorstellen of moties worden niet meer aan het einde van een agendapunt genomen, maar vinden plaats in zo’n venster. In een gemeenteraadsvergadering worden geen Actualiteiten of Regelingen van werkzaamheden meer behandeld, alleen nog in de Actualiteitenraad. Ook kunnen conceptmoties worden aangeboden in de commissie, zodat het debat in de raad over ingediende moties sneller verloopt. Raadsbreed is de volgende motie aangenomen:

De raad stelde de volgende raadscommissies in en benoemde de volgende voorzitters:

  • commissie Veiligheid en Bestuur (VB, voorzitter Ehsan Jami)
  • commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF, voorzitter Pascal Lansink-Bastemeijer)
  • commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS, voorzitter Lies Roest)
  • commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA, voorzitter Stephan van Baarle)
  • commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB, voorzitter Ellen Verkoelen)
  • de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM, voorzitter Elene Walgenbach)
  • subcommissie Bestemmingsplannen en Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

… de geheimhouding bekrachtigd van de samenvatting van de brugfinanciering Stadion Feijenoord N.V. en de brief over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Warmtebedrijf.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Maasvlakte 2 vast. De volgende motie is aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.