Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 19 april 2018

Personalia

De raad installeerde de heer G.F.E. (Geert) Koster als lid van de gemeenteraad voor Leefbaar Rotterdam. De heer Koster volgt de heer B.J. (Bart-Joost) van Rij op.

De raad stelde vier tijdelijke raadscommissies in en benoemde de volgende voorzitters:

 • de heer E. (Ehsan) Jami (Bestuur)
 • mevrouw J. (Judith) Bokhove) (Sociaal)
 • de heer P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (Fysiek)
 • mevrouw E.S. (Elene) Walgenbach (Ruimtelijke Ordening)

De volgende burgerleden zijn beëdigd:

 • de heer G.G.(Gerben) van Dijk (ChristenUnie-SGP)
 • de heer H. (Hans) Eimers (50plus)
 • mevrouw J.A. (Jasmin) Foullani (Nida)
 • mevrouw M.J.H. (Marjan) Gonsalvez (PVV)
 • mevrouw C.E.E. (Christel) Monrooij (ChristenUnie-SGP)
 • de heer B. (Bas) van Noppen (Nida)
 • de heer A.N.M. (Nico) van Scheijndel (50plus) 
 • de heer R.G.C. (René) Segers-Hogendoorn (CDA)
 • mevrouw M.L. (Luiza) Soares (SP) 
 • de heer N.W.J. (Norbert) Swaneveld (PVV) 
 • de heer H.M. (Hennie) Verberne (50plus)
 • de heer B. (Burak) Yildiz (SP)
 • mevrouw B.C. (Christine) Zandberg (CDA) 

De raad benoemde de volgende leden in de Werkgeverscommissie:

 • de heer S.R.T. (Stephan) van Baarle
 • mevrouw J. (Judith) Bokhove
 • de heer B.J. (Joost) Eerdmans
 • mevrouw E.C. (Christine) Eskes
 • de heer V.P.G.(Vincent) Karremans
 • mevrouw B.C. (Barbara) Kathmann
 • de heer N. (Nourdin) el Ouali

De gemeenteraad heeft…

…         op verzoek van Leefbaar Rotterdam beraadslagingen gevoerd over ‘Huisvesting bijzondere doelgroepen in De Evenaar'. De volgende moties zijn aangenomen:

…         bij het 2-minutendebat over uitzetting van vluchtelingen naar Afghanistan is de motie Stop uitzettingen naar Afghanistan (SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, DENK, Nida en PvdA) aangenomen. Deze motie vraagt het college de verantwoordelijk staatssecretaris op te roepen het uitzetbeleid voor vluchtelingen uit Afghanistan aan te passen en op te schorten. Leefbaar Rotterdam, VVD, CDA en  PVV stemden tegen;

…         besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling kabels en leidingen Rotterdam-Nissewaard;

…         de geheimhouding bekrachtigd van de collegebrief over recente ontwikkelingen rond het Warmtebedrijf.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordening (gewijzigd) vast:

 • Tijdelijke commissieverordening 2018
 • Winkeltijden Rotterdam 2018.

Bij de behandeling van de verordening Winkeltijden Rotterdam diende Nida het initiatiefvoorstel Winkelen, vieren en herdenken als eenheid in diversiteit in. Nida wil in de Winkeltijdenverordening aandacht besteden aan het in de stad samen vieren en herdenken van bijzondere feest- en herdenkdagen.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie:Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl