Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 1 februari 2018

Personalia

De gemeenteraad beëdigde mevrouw N. (Nadia) Arsieni (D66) als raadslid.

De heer N. (Nils) Berndsen is door de raad benoemd tot lid van de commissie voor Verkiezingsaangelegenheden.

De gemeenteraad heeft…

… gedebatteerd over de verantwoording van het college over de bestuursperiode 2014-2018 ‘Eindstand collegeprogramma Kendoe’ en de reactie van de Rekenkamer daarop;

… beraadslagingen gevoerd over ‘het Trevvel drama' en de problemen met vervoer op maat. Dit op verzoek van de SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Leefbaar Rotterdam en GroenLinks. De volgende moties zijn aangenomen:

… de Gebiedsvisie Stadionpark vastgesteld. Van de acht ingediende moties zijn de volgende drie aangenomen;

… op verzoek van VVD en PvdA beraadslagingen gevoerd over de 'kustontwikkeling Hoek van Holland’. Aangenomen is de motie:

… gedebatteerd over de voortgang schulddienstverlening. De volgende moties zijn aangenomen:

… ingestemd met de brief aan de minister voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek de toepassing van de Rotterdamwet (inkomenseis) voor de wijken Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Tarwewijk en Oud-Charlois en vijf straten in Delfshaven te verlengen. De volgende motie is aangenomen:

… de Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets vastgesteld met enkele aanpassingen. De raad nam ook de volgende motie aan:

… besloten de grondexploitatie Nikkelstraat (Prins Alexander) tot uitvoer te brengen;

… een welstandsvrij kavel in de ‘Rietzoom’ Park 16Hoven vastgesteld;

… de coördinatieregeling voor de ontwikkeling van het project Windpark Landtong van toepassing verklaard. De volgende motie is aangenomen:

… de geheimhouding bekrachtigd van de collegebrief over NPRZ-Pijler Wonen en de samenwerkingsovereenkomsten en de bijlagen van de collegebrief over aanvullende informatie bestuur en toezicht Eneco.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad stelde de volgende (herziene) bestemmingsplannen vast:

  • Lijnbaankwartier Coolsingel
  • Kralingse Zoom
  • Noorderhelling
  • Philips Willemstraat 57

Verordeningen

De Verordening hondenbelasting 2018 is door de raad ingetrokken. De volgende verordeningen zijn (gewijzigd) vastgesteld:

  • Afvalstoffenheffing 2018
  • Wegsleepverordening Rotterdam
  • Tegemoetkoming kosten Sociaal Medische Indicatie (SMI)-kinderopvang Rotterdam 2018
  • Individuele studietoeslag 2018
  • Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2018

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.