Direct naar de content

Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 12 oktober 2017

Personalia

De raad nam afscheid van mevrouw Q. (Querien) Velter. De heer B. (Burak) Yildiz volgt haar op en is als lid van de gemeenteraad geïnstalleerd.

Initiatieven

Ruimte voor street art

D66, GroenLinks en Nida dienden de initiatiefnota ‘Ruimte voor street art’ in. De indieners willen een duidelijk beleid voor het tegengaan en bestrijden van ongewenste vormen van graffiti. Tegelijkertijd willen de partijen een sterke focus op de toegevoegde waarde van street art. Daartoe worden verschillende voorstellen gedaan.

Rotterdamse regelgeving toeristische verhuur

De SP diende het initiatiefvoorstel ‘Rotterdamse regelgeving toeristische verhuur’ in. De snelle groei van zogenaamde toeristische verhuur en de bijbehorende overlast zijn de indiener een doorn in het oog. De SP doet voorstellen voor de regulering daarvan en de aanpak van overlast.

Het college wordt om een reactie gevraagd en de voorstellen worden besproken in de betreffende raadscommissies.

De gemeenteraad heeft…

…         de Verordening op de gebiedscommissies 2014, de bijbehorende bevoegdhedenlijst en het Experimentbesluit gekozen wijkraden en gelote wijkcomités vastgesteld. Aanvullend op het huidige bestuurlijke bestel nemen in Noord en Feijenoord wijkraden de rol van de gebiedscommissie over. Kandidaten voor de wijkraden doen mee op persoonlijke titel, niet als lid van bijvoorbeeld een politieke partij. In Prins Alexander, Delfshaven en Charlois blijven de gebiedscommissies bestaan, maar komen er daarnaast enkele wijkcomités. De leden worden door middel van loting geworven. Voor de verkiezingen van de gebiedscommissies, wijkraden en loting van wijkcomités geldt dat 16 en 17 jarigen mee mogen doen. Het model is een experiment van vier jaar, tot de verkiezingen van 2022. De volgende motie is aangenomen:

Er werden twee amendementen aangenomen. Zo werd Oud-Mathenesse in plaats van Tussendijken – op advies van de gebiedscommissie Delfshaven – aangewezen voor een experiment met wijkcomités;

…         gedebatteerd over het houden of afbouwen van het aandelenbezit Eneco. Dit als gevolg van de splitsing van de Enecogroep in Eneco als eigenstandig commercieel energiebedrijf en netwerkbedrijf Stedin. De gemeenteraad stemt in met het principebesluit van het college dat er geen lokaal publiek belang meer is dat het aandeelhouderschap noodzakelijk maakt en dit belang in Eneco af te stoten. SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Nida en GroenLinks stemden tegen. Het definitieve besluit wordt in de volgende raadsperiode genomen. De fracties dienden 6 moties in. De volgende zijn aangenomen:

…         de motie Vertrouwen in een werkbaar coffeeshopbeleid aangenomen. De motie is ingediend door D66, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dit naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord, waarin ruimte wordt geboden om te experimenteren met door de overheid gereguleerde wietteelt. Rotterdam wil hiermee experimenteren. CU-SGP, CDA, Nida en enkele leden van Leefbaar Rotterdam stemden tegen;

…        de zienswijze op de Verordening bussenleningen 2017 van de metropoolregio vastgesteld;

…        de geheimhouding bekrachtigd van het geheime deel van de Monitor grote projecten en de Projectenmonitor grondexploitaties behorende bij de Achtmaandsrapportage en een brief over het Schiekadeblok.

Verordeningen

De raad stelde de volgende verordeningen (gewijzigd) vast:

  • Marktverordening Rotterdam 2017. 

De volgende bedrijven investeringszones:

  • MaHo kwartier
  • Zwaanhalskwartier
  • Boulevard-Kralingen
  • Winkelboulevard Zuid
  • Winkelboulevard Zuid
  • Bedrijventerrein Pothof
  • Winkelcentrum Schiebroek. 

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.